SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Instrumental Analysis of Intonation - APH510064
Title: Intonační analýza instrumentální
Guaranteed by: Institute of Phonetics (21-FU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: APH510012
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Annotation -
Last update: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (25.10.2019)
The course introduces theoretical and practical aspects of intonation analysis of speech using computer algorithms.
Requirements: knowledge of acoustics of speech, basic speech processing methods and statistics.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Základní studijní literatura:
Cruttenden, A. (1986): Intonation. Cambridge: Cambridge University Press.

Ladd, D. R. (1996): Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Sudhoff, S. (ed.) (2006): Methods in empirical prosody research. Berlin, New York: De Gruyter.

Další odborná literatura:
Hirst, D. & Di Cristo, A. (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.

Botinis, A., Kouroupetroglou, G. & Carayiannis, G. (eds.) (1997): Intonation: theory, models and applications. Athens: ESCA.

Časopisecké články a konferenční příspěvky vybrané podle aktuální potřeby.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Výuka zahrnuje následující bloky:

1. Určování směru pohybu melodie.

2. Určování velikosti melodického kroku.

3. Určování intonačního rozpětí.

4. Synchronizace melodických událostí a segmentálních artikulačních úkonů.

5. Variace melodických kontur a jejich funkční platnost.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Předpokládá se důkladná zkušenost s poslechovou analýzou segmentálních a prozodických jevů. Student ji může získat v předmětech Poslechová analýza I a II.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html