SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Spoken Language Corpora - APH510049
Title: Korpusy mluveného jazyka
Guaranteed by: Institute of Phonetics (21-FU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AMLV00042
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (18.09.2020)
Kurs předpokládá zájem o studium mluveného jazyka. Účastníci se seznámí s korpusy mluvené češtiny i dalších <br>
jazyků a s nástroji k jejich budování a využívání. <br>
<br>
Probíraná témata <br>
- mluvený jazyk a jeho specifika <br>
- autentická a spontánní mluva, její zachycení a transkripce <br>
- sociolingvistické aspekty budování korpusů mluveného jazyka <br>
- typy korpusů mluveného jazyka <br>
- práce s korpusy řady ORAL <br>
<br>
Požadavky k zápočtu: splnění dílčích úkolů zadávaných prostřednictvím Moodlu<br>
<br>
Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude <br>
vypsán pouze jeden zkušební termín.<br>
Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Doporučená literatura:

Čmejrková, S. - Hoffmannová, Jana(eds): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Academia. Praha 2011.

Kopřivová, M. - Waclawičová, M. (eds): Čeština v mluveném korpusu. NLN, Praha 2008.

Merkel, S. - Schmidt, T.: Korpora gesprochener Sprache im Netz - eine Umschau.

(http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2009/px-merkel.pdf)

Miller, J. - Weinert, R.: Spontaneous Spoken Language. Syntax and Discourse. Clarendon Press. Oxford 1998.

Psutka, J. - Müller, L. - Matoušek, J. - Radová, V.: Mluvíme s počítačem česky. Academia, Praha 2006.

Další literatura bude doplňována v průběhu semináře.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html