SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Programming II - APH510048
Title: Úvod do programování II
Guaranteed by: Institute of Phonetics (21-FU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: APH200048
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)
Předmět navazuje na předmět Úvod do programování I a vyžaduje znalost v něm probíraných témat.

Předmět seznamuje se základy programování jako podpůrného nástroje pro běžnou práci fonetického pracovníka,
kdy opakované činnosti může automaticky vykonávat počítač. Předmět nabízí možnost osvojení práce se skripty a tvorby drobných programů,
přičemž je dostatek času zaměřit se na jednotlivá témata a do detailu je prozkoumat. Studenti tak dostávají do ruky nástroje,
které využijí při tvorbě průběžných i závěrečných prací a jsou nezbytné pro činnosti výzkumného charakteru.

Probírány jsou funkce, správa verzí v Git, debugger a profiler, tvorba packages a vybrané balíky nástrojů.
V poslední části je probrán základní princip tvorby dokumentů v Latex, aby studenti byli schopni vytvořit článek na konferenci,
do odborného časopisu nebo vytvořit závěrečnou, pakliže mají k dispozici základní šablonu stylu.
Literature - Czech
Last update: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (06.10.2016)

Základní studijní literatura:
Chambers, J. M. (2008): Software for data analysis (R)
Wickham, H. (2015): R Packages

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

aktivní účast, semestrální práce

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (06.10.2016)

Hlavní tematické okruhy:
1. Funkce, lexical scoping.
2. Správa verzí v Git a Github.
3. Debugger, profiler.
4. Tvorba Packages.
5. Vybrané balíčky funkcí.
6. Latex, tvorba referencí pomocí Bibtex.
7. Konverze dokumentů v pandoc.
8. Práce s textovými a binárními soubory.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html