SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Individual Project - APH510041
Title: Samostatná práce
Guaranteed by: Institute of Phonetics (21-FU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2014
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)
Seminář je určen studentům, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti v oblasti experimentálního výzkumu. Je zaměřen
na získání zkušeností při práci s konkrétním materiálem. Náplní kurzu je provedení dílčí sondy týkající se aktuální
výzkumné problematiky řešené ve FÚ. Postup práce v semináři bude v souladu se zásadami správné vědecké
praxe v současných fonetických vědách.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)
Odborná literatura:
Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další studijní literatura:
Čmejrková, S., Daneš, F. & Světlá, J. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

Liška, V. (2003): Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek.

Šesták, Z. (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia.

APA’s publication manual. Dostupné na WWW: http://www.apastyle.org/.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html