SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Selected Issues in Acoustics - APH510020
Title: Vybrané otázky akustiky
Guaranteed by: Institute of Phonetics (21-FU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Pre-requisite : APH200006
Annotation -
Last update: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (25.10.2019)
The course introduces theoretical and practical aspects of advanced acoustic signal processing methods. The algorithms are implemented in R programming language
Requirements: knowledge of acoustics of speech and basic speech processing methods.
Literature - Czech
Last update: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

Základní studijní literatura - vybrané části monografií:


Barry, W. J. & van Dommelen, W. A. (2005). The Integration of Phonetic Knowledge in Speech Technology. Dordrecht: Springer. 
Coleman, J. (2005): Introducing speech and language processing. Cambridge: CUP. 
Zimmermann, J. (2002): Spektrografická a škálografická analýza akustického rečového signálu. Prešov: Náuka. 
Psutka, J., Müller, L., Matoušek, J. & Radová, V. (2006): Mluvíme s počítačem česky. Praha: Academia. 
Proceedings z konferencí Interspeech (průběžně doplňováno)

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

1. Digitální zvuk, vlastnosti a jeho zpracování
2. Vlnová délka, frekvence, půltóny a centy
3. Impulsní odezva a konvoluce
4. Diskrétní Fourierova transformace; spektrální rozlišení
5. Analyzační okénka, prosakování ve spektru, doplnění nulami, výkonová spektrální hustota
6. Energie, výkon a RMS, decibely, normalizace, výkon ve spektru
7. Lineární predikce (LPC) pro kódování řeči a odhad formantů
8. Metoda sčítání přesahů (OLA)
9. Vokodér, vliv excitačního signálu
10. Korelace a autokorelace - detekce posunu a f0 včetně šumových podmínek
11. Kauzální a nekauzální filtrace
12. Zpětná Fourierova transformace, převod spektrogramu na signál v čase
13. Kepstrum jako nástroj dekonvoluce a jeho vlastnosti pro analýzu řeči

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html