Diploma Seminar - APH510017
Title in English: Diplomový seminář
Guaranteed by: Institute of Phonetics (21-FU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 9
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: APH610008
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)
Náplní semináře je příprava diplomové práce.

Program a průběh semináře bude stanoven individuálně dle konkrétních témat diplomových prací.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)
Odborná literatura:
Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další studijní literatura:
Čmejrková, S., Daneš, F. & Světlá, J. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

Eco, U. (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Holoušková, D. & Krobotová, M. (2002): Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Liška, V. (2003): Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek.

Sgall, P. & Panevová, J. (2004): Jak psát a nepsat česky: naše čeština a naše nešvary. Praha: Karolinum.

Šesták, Z. (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia.

APA’s publication manual. Dostupné na WWW: http://www.apastyle.org/

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Náplní semináře je příprava diplomové práce.

Program a průběh semináře bude stanoven individuálně dle konkrétních témat diplomových prací.