SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Transcription for Spoken Corpus CNC - APH200033
Title: Transkripce pro mluvený korpus ČNK
Guaranteed by: Institute of Phonetics (21-FU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AMLV00053
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2013)
Praktický seminář zaměřený na transkripci užívanou pro mluvený korpus ČNK. Účastníci se naučí pracovat s
trankripčním programem ELAN a vyzkouší si v něm dvouúrovňovou transkripci nahrávky spontánního rozhovoru v
autentickém prostředí. Po absolvování semináře je možné pokračovat ve spolupráci s ÚČNK na sběru a
zpracování dat pro mluvené korpusy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html