SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Spoken Language Corpora - APH200031
Title: Korpusy mluveného jazyka
Guaranteed by: Institute of Phonetics (21-FU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2013
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AMLV00042
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (04.10.2021)
Kurs předpokládá zájem o studium mluveného jazyka. Účastníci se seznámí s korpusy mluvené češtiny i dalších <br>
jazyků a s nástroji k jejich budování a využívání. <br>
<br>
Probíraná témata <br>
- mluvený jazyk a jeho specifika <br>
- autentická a spontánní mluva, její zachycení a transkripce <br>
- sociolingvistické aspekty budování korpusů mluveného jazyka <br>
- typy korpusů mluveného jazyka <br>
- práce s korpusy řady ORAL, ORTOFON a ORATOR <br>
-
<br>
Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích<br>
<br>
Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude <br>
vypsán pouze jeden zkušební termín.<br>
Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (13.11.2019)

Doporučená literatura:

Čermáková, A. – Kopřivová, M. (2018): Korpusový výzkum mluveného jazyka na příkladu češtiny a angličtiny: současný stav. SaS 79/2018, č. 3, 217-240
Čmejrková, S. - Hoffmannová, Jana(eds): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Academia. Praha 2011.

Čmejrková, S. – Jílková, L. – Kaderka, P. (2004): Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG. Slovo a slovesnost, 65, s. 243–269.

Hoffmannová, J. – Zeman, J. (2017): Výzkum syntaxe mluvené češtiny: inventarizace problémů. SaS, 78, č. 1. , 45-66.

Kopřivová, M. - Komrsková, Z.   Lukeš, D. -  Poukarová, P. (2017): Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. KGA,  47-67. ISSN 1804-137X.

Kopřivová, M. - Waclawičová, M. (eds): Čeština v mluveném korpusu. NLN, Praha 2008. 

Merkel, S. - Schmidt, T.: Korpora gesprochener Sprache im Netz - eine Umschau.
(http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2009/px-merkel.pdf)

Miller, J. - Weinert, R.: Spontaneous Spoken Language. Syntax and Discourse. Clarendon Press. Oxford 1998.

Další literatura bude doplňována v průběhu semináře.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html