SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Programming I - APH200030
Title: Úvod do programování I
Guaranteed by: Institute of Phonetics (21-FU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Annotation -
Last update: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (25.10.2019)
The course introduces theoretical and practical aspects of progamming basics in R language.
It covers scripts, MarkDown documents, tidy data concept, regular expressions, Shiny web applications, HTML presentations.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (22.01.2013)

Semestrální práce

Literature - Czech
Last update: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (06.10.2016)

Základní studijní literatura:
Chambers, J. M. (2008): Software for data analysis (R)

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

Hlavní tematické okruhy:
1. Základní výpočty v R.
2. Tvorba skriptů.
3. Načítání souborů a vektorizované operace.
4. R Markdown, koncept Tidy Data.
5. Knihovny Tidyr, dplyr.
6. Tvorba grafů v ggplot2.
7. Základy algoritmizace.
8. Pole, adresáře, grafika.
9. Datum a čas.
10. Shiny aplikace.
11. Interaktivní prezentace.
12. Řetězce a reguární výrazy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html