SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Ibero-American Culture I - APG100129
Title: Iberoamerická kultura I
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Mgr. Karolina Válová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Mgr. Karolina Válová, Ph.D.
Interchangeability : APG100004
Files Comments Added by
download Unamuno.docx prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (21.10.2014)

ZS končí zápočtem. Ten se udílí za aktivní účast v hodinách.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (25.10.2019)

Fuentes, Carlos. Pohřbené zrcadlo. Přel. Anna Tkáčová. Praha: Mladá fronta, 2003.

García de Cortázar, Fernando. Stručné dějiny španělské kultury: Cesty kulturou prostřednictvím měst. Přel. A. Tkáčová. Podlesí: Dauphin, 2018/19.

Gellner, Ernst. Národy a nacionalismus. Přel Jiří Markus. Praha: Josef Hříbal, 1993.

Lourenço, Eduardo. Chaos a nádhera. Přel. Pavla Lidmilová a Vlasta Dufková. Praha: Dauphin, 2002.

Hroch, Miroslav (ed.). Pohledy na národ a nacionalismus (čítanka textů). Praha: Slon, 2004.

Ortega y Gasset, José. Evropa a idea národa. Přel. Josef Forbelský. Praha: Mladá fronta, 1993.

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (21.10.2014)

Písemná práce na vybrané téma (doporučujeme předem prokonzultovat s vyučující) v rozsahu 8 stran. Předpokládá se citace alespoň 3 různých pramenů.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (23.10.2019)

Út 14:10 - 15:45

H213

Grauová Šárka, Mgr., Ph.D.,

 Housková Anna, prof. PhDr., CSc.,

Válová Karolina, Mgr., Ph.D.,

1

1.10.2019

ŠG: Identita včera a dnes. Národ a lid.

2

8.10.2019

AH: Španělská kulturní identita

3

15.10.2019

AH: Soumrak říše a „otázka“ Španělska (Unamuno)

4

22.10.2019

ŠG: Portugalská kulturní identita

5

29.10.2019

ŠG: My a oni (Eduardo Lourenço; Miguel Real)

6

5.11.2019

AH: Španělsko a Evropa (Ortega y Gasset)

7

12.11.2019

ŠG: Lesk a bída lusofonie

8

19.11.2019

AH: Don Quijote jako symbol Španělska

9

26.11.2019

KV: Fado jako kulturní jev

10

3.12.2019

KV: Saudade jako cit a kategorie

11

10.12.2019

AH: Andaluská kultura (Semana Santa, flamenco, Carmen a don Juan)

12

17.12.2019

AH: Hispánci v USA

 

 

 

.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html