SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basics of Social Rights - APE520010
Title: Základy sociálního práva
Guaranteed by: Department of Education (21-KPED)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.
Annotation - Czech
Stručná anotace předmětu
Cíl předmětu: Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s těmi právními odvětvími, jejichž cílem je uplatnění a
provedení základních sociálních práv občana. Student získá přehled o právní úpravě systémů sociální ochrany a
jednotlivých nárocích, které z nich vyplývají při vzniku sociálních událostí.

Osnova předmětu, obecná část:
Základní terminologie, kontextová témata
Systémy sociální ochrany a jejich právní úprava
Prameny sociálního práva
Organizace a řízení v oblasti sociální ochrany

Zvláštní část:
Právní ochrana pracovních podmínek (bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, pracovní doba, dovolená,
ochrana při propuštění
Ochrana mateřství, rodičovství, dítěte
Právní úprava zdravotní péče a zdravotního pojištění, nemocenské pojištění
Právní úprava nemocenského pojištění
Právní úprava důchodového pojištění
Právo na vzdělání, dostupnost vzdělání
Právní úprava sociálních služeb a dávek v hmotné nouzi

Studijní literatura
Literatura povinná:
GALVAS, M.; GREGOROVÁ, Z. Sociální zabezpečení. Brno: MU, 2006
HOLUB, M.; NOVÁ, H.; HYKLOVÁ, J. Zákon o rodině, Komentář. Praha: Linde, 2007, 8. vydání).
KOLDINSKÁ, K. Sociální právo. Praha: C. H. Beck 2013
TOMEŠ. I. Sociální právo ČR. Praha: Linde 2014
TOMEŠ. I. A kol. Sociální správa. Praha: Portál, 2009
VESELÝ, J. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Linde, 2013

Literatura doporučená:
NOVÝ, K. Sociální právo v kostce. Praha: Linde, 1994.
TOMEŠ, I. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Vyšehrad, 2007.
Příslušné zákony v odborném zaměření (Zákoník práce, Zákon o zdravotním pojištění, Zákon o důchodovém
pojištění, Zákon o státní sociální podpoře, Zákon o sociálních službách, Zákon o hmotné nouzi.

Last update: Lukášová Martina, Mgr. (10.03.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html