SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Informational Systems - APD190008
Title: Informační systémy
Guaranteed by: Department of Education (21-KPED)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, C [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4713
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.
Annotation -
The course is aimed at searching and citing skills. It introduces selected information resources relevant to the field of educational sciences.<br>
Distance learning via MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a45a3ff34e19f4e35b7b6577d0a6e55bd%40thread.tacv2/Informa%25C4%258Dn%25C3%25AD%2520syst%25C3%25A9my?groupId=ff447013-d877-495a-bc4e-34e17f33d593&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917) and Moodle - https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4713
Last update: Jarolímková Adéla, Mgr., Ph.D. (02.08.2022)
Course completion requirements - Czech

Požadavky k zápočtu: splnění dílčích úkolů a testů, odevzdání zápočtové práce (vše v Moodle)

Last update: Jarolímková Adéla, Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Syllabus - Czech
  1. Úvod – organizační informace, požadavky k zápočtu, odborná komunikace, druhy dokumentů, informační etika, základní rešeršní strategie
  2. Elektronické informační zdroje
  3. Služby knihoven – systém knihoven, knihovní zákon, autorský zákon, knihovní řád, výpůjční služby, dokumentové služby, referenční a rešeršní služby, knihovní katalogy – Centrální katalog UK, Souborný katalog ČR, katalog NPKK
  4. Vyhledávání dokumentů – elektronické zdroje – Portál elektronických zdrojů UK, UKAŽ, databáze EBSCO, ERIC
  5. Vyhledávání dokumentů – internet – viditelný a neviditelný web, Google, Google Scholar, posuzování důvěryhodnosti webových dokumentů, autorské právo a web
  6. Citování tištěných zdrojů
  7. Citování elektronických zdrojů
  8. Tvorba anotace, abstraktu a klíčových slov

+ exkurze do Pedagogické knihovny

Last update: Jarolímková Adéla, Mgr., Ph.D. (18.08.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html