SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sociology of education - APD160038
Title: Sociologie výchovy
Guaranteed by: Department of Education (21-KPED)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Teacher(s): doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (29.10.2019)
Sociologie výchovy<br>
Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými tématy sociologie, které souvisejí s výchovou a vzděláváním, vést je k dovednosti aplikovat sociologické poznatky na výchovně vzdělávací realitu a na problematiku socializace dětí a mládeže v podmínkách soudobé společnosti, rodiny a školy.<br>

Subject aim:
The aim of the course is to acquaint students with selected topics of sociology, which are related to upbringing and education, to lead them to skills to apply sociological knowledge to the educational reality and to the issue of socialization of children and youth in
conditions of contemporary society, family and school.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (01.11.2019)

Sociologie výchovy

Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými tématy sociologie, které souvisejí s výchovou a vzděláváním, vést je k dovednosti aplikovat sociologické poznatky na výchovně vzdělávací realitu a na problematiku socializace dětí a mládeže v podmínkách soudobé společnosti, rodiny a školy.

 

Objective of the course - aims of the course unit: The aim of the course is to acquaint students with selected sociology topics related to education and training,
lead them to the ability to apply sociological knowledge to the educational reality and to the issue of socialization of children and youth in the conditions of contemporary society, family and school.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (22.06.2017)

Studující si ke zkoušce přinese seznam prostudované literatury

Stejné jako u studentů prezenčního studia. Přednášející nejen vydal základní učebnici oboru a texty o sociální patologii, ale zhotovil i dvě elektronické opory pro kombinované studium: I. díl sociologie výchovy v rozsahu 141 stran, II. díl v rozsahu 74 stran. Po dohodě s vyučujícím lze zakončit písemnou prací.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (22.06.2017)

 

Literatura základní:

HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál. 2002. 978-80-7367-327-7

HAVLÍK, R., HALÁSZOVÁ, V., PROKOP, J. Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha : PedF UK. 1996. 80-86039-10-2

HAVLÍK, R., KOŤA, J.; SPILKOVÁ, V. A KOL. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: PedF UK. 1998. ISBN 80-86039-72-2

JEDLIČKA, R., KLÍMA, P., KOŤA, J. A KOL. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis, 2005. ISBN 80-7312-038-0

KOŤA, J. I. Socializační proces, jeho faktory a koncepce. II. Problém norem a normalita chování. Kap. In: JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015, s. 5 – 142.

ONDREJKOVIČ, P. Úvod do sociológie výchovy. Teoretické základy sociológie výchovy a mládeže. 2. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1998. ISBN 80-224-0579-5

SADKER, M. P.; SADKER, D, M. Teachers, Schools, and Society. N.Y. McGraw-Hill, 1991. ISBN 0-07-054440-9

BALLANTINE, J. H.; SPADE, J. Z. Schools and Society. A sociologiocal Approach to Education. L.A. London, N.Y.: Sage,  Publications Ltd. 2012 ISBN 978-1-4129-7924-5

 

Literatura doporučená:

ALAN, J. Společnost, vzdělání, jedinec. Kapitoly ze sociologie vzdělávání. Praha: Svoboda, 1974. ISBN 25-135-74

ARUM, R. – BEATTIE, Irenee – FORD, Karly. The structure of schooling. Reading in the sociology of education. L.A.- London – Washington, 2011.

BALLANTINE, Jeanne, H. – SPADE, Joan, Z. School and society. A sociological Approach to Education. (4. vydání) L.A.- London – Washington, 2012.

HALLINAN, Maureen, T. Social organization of schools. New conceptualizations of the learning proces. Springer Science+BussinesMedia New York, 1987.

ONDREJKOVIČ, P. Úvod do sociológie výchovy. Základy sociológie výchovy a mládeže. Bratislava: Veda, 1998 ISBN 80-224-0579-5

ONDREJKOVIČ, P. Socializácia mládeže ako východisková kategória sociologie výchovy a sociológie mládeže. Príspevok k riečeniu problémov sociológie výchovy a mládeže. Bratislava: Veda, 1997. ISBN 80-224-0476-4

STERN, Julian Spirit of the School. London – N.Y.: Continuum Internation Publishimng Group 2009

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (22.06.2017)

Studující si ke zkoušce přinese seznam prostudované literatury

Stejné jako u studentů prezenčního studia. Přednášející nejen vydal základní učebnici oboru a texty o sociální patologii, ale zhotovil i dvě elektronické opory pro kombinované studium: I. díl sociologie výchovy v rozsahu 141 stran, II. díl v rozsahu 74 stran. Po dohodě s vyučujícím lze zakončit písemnou prací.

Learning resources - Czech
Last update: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (22.06.2017)

Přednášející nejen vydal základní učebnici oboru a texty o sociální patologii, ale zhotovil i dvě elektronické opory pro kombinované studium: I. díl sociologie výchovy v rozsahu 141 stran, II. díl v rozsahu 74 stran. Opory jsou pod heslem na stránkách katedry pedagogiky.

Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (22.06.2017)

absolvování Základů sociologie

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html