SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Muzeum and game - ANM50664
Title: Muzeum a hra (PVP1)
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship - New Media Studies (21-UISKNM)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AMSV00051
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Nina Wanča, Ph.D.
Annotation - Czech
Hry patří v současnosti mezi komplexní persvazivní média, která slouží nejen k zábavě, ale i k výuce (tzv. žánr serious games) a hráči rozhodně nejsou jen děti. Důležitou součástí návštěvy muzea je sociální aspekt, protože v 80 % návštěv návštěvníci přicházejí do muzea s někým dalším. Cílem návštěvy je proto nejen téma muzea, ale i společné trávení času. Jako prostředek pro společný kvalitní zážitek mohou být v moderním muzeu použity hry. Hry jsou tedy velmi tvárné, mohou mít mnoho podob, mohou kombinovat různé technologie a mohou sloužit různým cílům od jednodušších her, které ověřují znalosti, až po hry, které jsou kreativní a složitější. V semináři se budeme zabývat možnostmi využití her jako specifických zábavně-vzdělávacích situací v muzejních podmínkách. Součástí semináře bude řada praktických cvičení a úkolů, díky kterým absolventi a absolventky budou na konci kurzu schopni nacházet příležitosti pro vytváření herních situací v muzeu.

Seminář je rozdělen do třech navazujících bloků:

A. Teorie
B. Zkušenosti z praxe
C. Praktický projekt
Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
Aim of the course - Czech

Vzdělávací cíle předmětu

- naučit se rozlišovat mezi různými druhy her, které je možné využívt v muzeích
- umět zorganizovat testování hry s cílem získat zpětnou vazbu od návštěvníků pro vylepšení hry a zjištění její funkčnosti
- rozvinout dovednost vytvořit vzdělávací situaci v muzeu pomocí hry
- osvojit si strategii hledat inspiraci pro svoje projekty v odborné literatuře a případových studiích

Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Požadavkem k zápočtu je:

a) docházka v minimálním rozsahu 75 % (v případě absence bude úkol z hodiny vypracován doma a odevzdán e-mailem)
b) aktivní účast v hodinách (diskuse, praktická cvičení)
c) domácí příprava (např. čtení textů, rešerše příkladů)
d) vytvoření týmové projektu, jehož základ se bude dělat v hodinách

Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
Literature - Czech
  • Schweibenz, W. (2004). Virtual museums: The Development of Virtual Museums. ICOM News Magazine, 57(3): 3.

  • Wančová, N. (2018). Exponáty v teple obývacího pokoje: Software pro tvorbu virtuálních výstav. Knihovna Plus, 2018(1). http://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2018-01/informace-a-konference/exponaty-v-teple-obyvaciho-pokoje-software-pro-tvorbu-virtualnich-vystav

  • Wančová, N., Nedavaška, J., & Nečadová, K. (2021). Analýza vytvořených výstav v českém open source nástroji INDIHU Exhibition. Informace, 2021(1), 1-20. Retrieved from https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/analyza-vystav-indihu-exhibition/

  • Marty, P. F. (2008). An Introduction to Museum Informatics. In Museum Informatics (1., pp. 3-8). Routledge.

  • Reeves, S., Benford, S., O’Malley, C., & Fraser, M. (2005). Designing the spectator experience. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI ’05, 741-750. https://doi.org/10.1145/1054972.1055074

  • Wančová, N. (2021). Virtuální výstavy: Postoje a názory online návštěvníků z řad vysokoškolských studentů. Museologica Brunensia, 2, 27-43. https://doi.org/10.5817/MuB2021-2-3

  • Truyen, F., Colangelo, C., & Taes, S. (2016). What can Europeana bring to Open Education? Enhancing European Higher Education “Opportunities and Impact of New Modes of Teaching” OOFHEC2016 Proceedings, 698-704. https://lirias.kuleuven.be/1811113

  • Wančová, N. (2020). Když se potkají klášterní knihovny a nová média: Případová studie vzniku virtuální výstavy. Joinme: Journal Of Interactive Media, 2020(2).

  • Julie, L., & Monique, H. (2020). New Ways to Interpret Your Museum Collection. In Traditions for a Sustainable Future, 47th Conference of CIMUSET (1., pp. 28-31). ICOM CIMUSET.

  • Doušová, A. (2021). Analýza interaktivních prvků ve virtuálních výstavách z pohledu uživatele (Bakalářská práce). Praha.

Last update: Izdný Jakub, PhDr., Ph.D. (01.07.2023)
Syllabus - Czech

Sylabus

3. října
Úvodní hodina & Reflexe vlastní herní zkušenosti
Prezentace předmětu a cílů výuky, nastavení očekávání, představení zápočtu a ujasnění pravidel spolupráce. Aktivity k reflexi vlastní herní zkušenosti a preferencí.

BLOK A - teorie

10. října
Co je hra?
Četba textů v hodině a společné definování hry. Různé definice hry, její význam pro člověka, role hry v životě a to nejen u dětí, ale i u dospělých.

17. října
Typologie her a jejich formální řešení
Znalostní, kreativní, uvnitř, venku, individuální, týmové apod. Formální řešení her (analogické, digitální, hybridní).

24. října
Hry ve vzdělávání
Práce s případovými studime a společné definování typických vdělávacích situací. 

BLOK B - Zkušenosti z praxe

31. října
CAMP (1)
Návštěva v CAMPu s dr. Šárkou Kadlecovou. Seznámení se s institucí, její koncepcí a strategií ohledně vzdělávání s využitím her.
Domácí úkol - příprava testovacího protokolu, rešerše testování her, protokoly, dotazníky, návrhy otázek
Web: https://praha.camp/

7. listopadu
CAMP (2)
Praktické cvičení v CAMPu - hraní hry v areálu CAMPu s tematikou arichitektury, provedení testování a zpracování zpětné vazby z testování  
Domácí úkol - příprava na debatu s hostem, rešerše dětských muzeí v zahraničí a příprava otázek pro diskusi

14. listopadu
Národní muzeum - Dětské muzeum Jehlička
Setkání s dr. Jakubem Jehličkou, který byl součástí týmu vytvářející dětskou expozici v Národním muzeu (otevřeno 06/2023). 45 minut prezentace, 45 minut diskuse.
Web: https://www.nm.cz/program/pro-rodiny-s-detmi/detske-muzeum

BLOK - C Praxe

21. listopadu
Tvoříme hru (1)
Úvod do designového procesu - ideace hry, definice cílů hry a vzdělávací situace, definice potřeb cílové skupiny
POZOR: Vzhledem ke stávce sem přesuneme hodinu ze 17. 10. o typologii her

28. listopadu
Tvoříme hru (2)

5. prosince
Tvoříme hru (3)

12. prosince
Tvoříme hru (4)
Prototyp hry a její testování

19. prosince
Závěrečná hodina
Reflexe kurzu, s čím z kurzu odcházíme, jak můžeme využít informace z kurzu v praxi

Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html