SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
New Media Studies III - ANM50583
Title: Studia nových médií III
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship - New Media Studies (21-UISKNM)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: SISLV1AF (20.09.2017)
Předmět Studia nových médií III navazuje na kritickou analýzu nových médií (viz Studia nových médií II) a rozvíjí u studentů znalosti a dovednosti výzkumu digitálního prostředí. Předmět se zaměřuje zejména na vliv nových a vznikajících digitálních médií na společnost, kulturu a politiku. Mezi probíraná témata budou patřit sociální historie internetu, teorie sítí, vliv nových médií na demokratizaci a mobilizaci, identita a anonymita, cenzura a uchovávání dat, participace a kolaborace. Cílem předmětu je u studentů rozvinout znalosti o výzkumných přístupech, metodách a nástrojích vhodných pro teoretickou analýzu a studium nových médií, a kritický přístup k jejich využívání při reflexi nových médií jako společenského fenoménu. Součástí předmětu je samostatný výzkum studentů realizovaný formou týmového projektu.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (22.09.2020)

Atestace

10% návrh výzkumu
10% prezentace průběžných výsledků výzkumu
40% finální výsledky výzkumu (systematická rešerše v rozsahu min. 10 000 znaků)
40% písemný test

-10% nedodržení deadline (deadline = 23:59 CET)

V případě přechodu na distanční výuku bude kurz vyučován přes platformu Zoom.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (22.09.2020)

ANDERSON, J. – DEAN, J. – LOVINK, G. Reformatting politics: Information technology and global civil society. Routledge, 2006.
DAHLBERG, L., SIAPERA, E. Radical democracy and the Internet: interrogating theory and practice. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
DIJK, J. The network society: social aspects of new media. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006.
FUCHS, CH. Internet and society: social theory in the information age. New York: Routledge, 2008.
FUCHS, CH. Foundations of critical media and information studies. New York: Routledge, 2011.
HOWARD, P. N. – HUSSAIN, M. M. Democracy’s fourth wave? Digital media and the Arab spring. Oxford: Oxford University Press, 2013.
HUHTAMO, E., PARIKKA, J. Media archaeology: approaches, applications, and implications. Berkeley, CA: University of California Press, 2011.
JENKINS, H. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, 2008.
SIAPERA, E. Understanding new media. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2011.
VARNELIS, K. Networked publics. Cambridge, MA: MIT Press, 2008.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (22.09.2020)

Teorie nových médií
Teorie sítí
Metody teoretického výzkumu
Historie a organizace internetu
Identita a anonymita
Demokratizace a mobilizace
Kolaborace a participace
Kapitalismus dohledu
Behaviorální modifikace
Sledování a cenzura
Prezentace výsledků výzkumu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html