Examples of good practice and theory in Dutch higher education - ANL500062
Title: Příklady dobré praxe a teorie z nizozemského vysokého školství
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (19.09.2019)
Nizozemské univerzity jsou nám v českém prostředí často dávány za příklad. Odpovídá ale jejich obraz, tradovaný na základě ratingů, realitě? V semináři budeme analyzovat debaty, které řeší samo nizozemské vysoké školství. Jaké změny ve vysokoškolské politice prosazuje současná vláda? Proč nad univerzitními městy vlají červené vlajky a pedagogové stávkují? Jak se univerzity vypořádávají s porušováním etiky vědecké práce a jak naopak oceňují kvalitní výuku? Jak komunikují s veřejností, jak se studenty a jak přistupují k personální politice? Jsou tyto příklady dobré (ale třeba i špatné) praxe přenositelné do českého prostředí a jak? V semináři se naučíme hledat a číst primární prameny k tématu, budeme připravovat miniprojekty, debatovat s hosty, vyzkoušíme hru na posílení akademické integrity a také otestujeme systém Turnitin, který od ZS 2019/2020 UK zavádí pro kontrolu kvalifikačních prací. Předmět je otevřen studentům všech oborů a stupňů studia a vyžaduje základní znalosti angličtiny nebo nizozemštiny.

1) Koho zajímá, jestli jsme padesátí, nebo stí? – rankingy a zacházení s nimi
2) Jakým jazykem má mluvit psycholog? – nizozemské univerzity a internacionalizace
3) WOinActie – univerzity a politika ve sporu o vysoké školství
4) Podvodník jako celebrita? Diekstra, Stapel, Van den Boom – etika vědecké práce
5) Turnitin – akademické prostředí a outsourcing
6) Docent van het jaar – detekce a podpora kvalitní vysokoškolské výuky
7) Evans vs. univerzita Leiden – kultury personální politiky v akademickém prostředí
8) I didn´t fly – univerzity a trvalá udržitelnost
9) Na výuku literatury si Poláka nenajmete – krize oboru a cesta z ní
10) Debata s hostem
11) Debata s hostem
12) Herní metody ve výchově k akademické integritě

Předmět je ukončen zápočtem, udělovaným za splnění průběžných úkolů.