SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Culture of the Dutch Speaking Area - ANL200115
Title: Reálie nizozemské jazykové oblasti
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D.
Interchangeability : ANL100010, ANL200008
Annotation - Czech
Předmět studenty seznámí s reáliemi zemí, kde se mluví nizozemsky. Studenti získají znalosti zeměpisu, demografie (včetně vlivu migrace), státního zřízení, politického a hospodářského systému těchto zemí. Důraz bude kladen na sledování současného dění v oblasti a srovnání shod a rozdílů v obou hlavních oblastech, tj. Nizozemsku a Belgii (zejména její vlámské části). Dobrá znalost kulturních a hospodářských reálií oblasti přispěje k hlubšímu pochopení problematiky, odrážející se mimo jiné v literární a jiné kulturní produkci. Krátce bude také představena Surinamská republika a nastíněna problematika migrace mezi Surinamem a Nizozemskem.
Last update: Komrzý Sedláčková Lucie, Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
Literature -

Besamusca, B. – Verheul, J.:  Discovering the Dutch. On Culture and Society of the Netherlands. AUP 2014. Online access.

Cock, de-Buning, A. – Verheijen, L.: Nederland in kort bestek. Ministerie van buitenlandse zaken 1987.

Dematons, C., Nederland. Lemniscaat 2013.

Dirks, B.: België bestaat. Bert Bakker 2008.

Eppink. D.J.: Vreemde buren. Over politiek in Nederland en Vlaanderen. Contact 1998.

Gathier, M. Welkom in Nederland. Kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het inburgeringsexamen. Coutinho, 2015.

Hauwermeiren, P. van – Simonis, F.: Waar Nederlands de voertaal is. Nederland- en Vlaanderenkunde. J. Van In 1993.

Istendael, G. Van: Belgický labyrint. Cinemax 1998

Istendael, G. Van: Moje Nizozemsko. Lidové noviny 2007.

Janssens, G. – Vannisselroy, H.J.: Retour Amsterdam – Brussel. Nederland en Vlaanderen in thema´s. Wolters-Noordhoff 1990.

Mak, G.: Malé dějiny Amsterodamu. Cinemax 1998.

Mak. G.: V Evropě. Cesty po dvacátém století. Barrister a Principal 2012.

Oostrom, F. van: The Netherlands in a Nutshell. AUP 2015.

Snoek, K.: Nederland leren kennen. Wolters-Noordhoff 1994.

Toorn, van der-Schutte, J.: Zo zijn onze manieren. Nederlandkunde voor buitenlanders. Geografie Cultuur Gewoonten. Auctor 1994.

Vries, A. de. Vlaanderen, een culturele geschiedenis. Horizon, 2016.

Last update: Komrzý Sedláčková Lucie, Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

aktivní účast (75%), domácí příprava, 2 písemné testy (v průběhu a v posledním týdnu semestru)

Last update: Komrzý Sedláčková Lucie, Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
Syllabus - Czech

 Úvod, obecná charakteristika Nizozemska a Belgie (Vlámska)

 Geografie (krajina, klima, příroda, boj s vodou, oblasti, provincie)

 Demografie a topografie (obyvatelstvo, náboženská situace, migrace, významná města)

 Státní zřízení, politická situace, politické strany

 Školství a věda

 Média

 Kultura

 Státní svátky, zvyky, obyčeje, tradice

 Každodenní život

 Obecná charakteristika Surinamu - geografie, demografie, migrace, politická situace

Last update: Komrzý Sedláčková Lucie, Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html