SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of the Dutch Speaking Area - ANL200114
Title: Dějiny nizozemské jazykové oblasti
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Iveta Coufalová, Ph.D.
Interchangeability : ANL100010, ANL200008
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (18.02.2021)
Cílem kurzu je naučit se přemýšlet o dějinách historiografickými metodami a seznámit se s tím, jak se to dělá v nizozemsky mluvících zemích. Kurz je postaven na pojetí historie jako „pomocné vědy nederlandistické“, tj. soustředí se na rozvoj dovedností a nápadů využitelných pro další studijní a akademickou kariéru v oboru. Spíše než na fakta se zaměřuje na historický původ klíčových společensko-politických témat, historickou kulturu a roli dějin ve veřejném prostoru. Na jednotlivých tématech zároveň představuje možné historiografické perspektivy (public history, nové kulturní dějiny, gender a postcolonial studies). Po absolvování kurzu by měl být budoucí nederlandista schopen pracovat na akademicko-uživatelské úrovni s primárními prameny a sekundární literaturou, kriticky vyhledávat a vyhodnocovat informace k historickým tématům (např. pro účely překladu nebo publicistické činnosti) a vědět, s jakou představou o dějinách je možné počítat u nizozemských politiků, filmařů a školáků.
Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (18.02.2021)

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je aktivní účast na hodinách, vypracování krátké eseje k některému z probíraných témat a účast na závěrečné projektové hodině.

Podmínky v modu distanční výuky zůstávají stejné, pouze probíhají online.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html