SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Literary Proseminar - ANL200113
Title: Literárněvědný proseminář
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, Slovak
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (29.01.2023)

·         Literární věda v Nizozemsku a Vlámsku.

·         Literární terminologie v nizozemštině.

·         Periodizace dějin nizozemské literatury.

·         Literárněvědné směry 20. a 21. století z nizozemské perspektivy.

·         Nizozemská a vlámská literární kritika - vývoj a současný stav.

·         Literární časopisy a další média.

·         Výzkum nizozemské literatury v českých zemích.

·         Kánon nizozemsky psané literatury v Nizozemsku, Vlámsku a ve střední Evropě.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html