Linguistic Proseminar - ANL200110
Title: Lingvistický proseminář
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Teacher(s): Mgr. Barbora Genserová
Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Requirements to the exam - Czech

Od studentů se očekává aktivní zapojení do výuky, vypracování pracovních listů během hodiny a čtení zadané literatury (pokud bude zadána). Kurz bude zakončen prezentací vlastní výzkumné otázky.

Last update: Kozmanová Irena, PhDr., Ph.D. (28.01.2021)
Entry requirements - Czech

Pro účast na kurzu je nutná pracovní znalost angličtiny. Znalost nizozemštiny není vyžadována, ale je výhodou. Kurz je otevřen všem zájemcům, kteří absolvovali libovolný úvodní kurz do studia jazykovědy.

Last update: Kozmanová Irena, PhDr., Ph.D. (28.01.2021)