Culture of the Dutch Speaking Area - ANL200055
Title: Reálie nizozemské jazykové oblasti
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ANL100054
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (30.10.2019)
Předmět seznamuje studenty s vybranými otázkami kultur Nizozemska a Vlámska. Vychází z aktuálních debat vedených v Nizozemsku/Vlámsku a z reflexe mediálního obrazu těchto kultur v českých a světových médiích. Studenti se v jeho rámci seznamují s hlavními společenskými otázkami formulovanými v nizozemskojazyčném prostoru, učí se sledovat konkrétní politiky a debaty o nich, vyhledávat prameny a informace a kriticky je hodnotit.
Literature -
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (30.10.2019)

DISCOVERING the Dutch. On Culture and Society of the Netherlands, ed. Emmeline Besamusca, Jaap Verheul, Amsterdam 2014.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (30.10.2019)

Zápočet je udělován za aktivní účast na hodině, plnění průběžných úkolů a vypracování skupinového projektu v rámci závěrečné projektové hodiny.