SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Translation Exercises (Czech-Dutch) - ANL200024
Title: Prekladatelská cvicení (c-niz)
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ANL100026
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Marcel Ištván, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: UGSUNGE (27.06.2009)
Předpokladem je důkladná znalost hovorové a spisovné nizozemštiny. Cílem předmětu je rozšíření slovní zásoby cílového jazyka a získání přehledu o stylistických variacích nejrůznějších typů textů. Posluchač získá základní dovednosti pro jednodušší překladatelskou praxi v mimoliterární oblasti, a to i používáním nástrojů CAT.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Marcel Ištván, Ph.D. (29.10.2019)

Včasné odevzdání vśech překladů.

Literature -
Last update: Mgr. Marcel Ištván, Ph.D. (29.10.2019)

*Compulsory literature:

Levý, J.: Umění překladu, Praha, Ivo Železný, 1963
Máčelová-Van Den Broecke, E., Spěváková, D: Česko-nizozemský slovník, Praha, Leda, 2005
Čermák,F., Hrnčířová, Z.: Nizozemsko-český slovník. Leda 1997
Steehouder, M. e.a.: Leren communiceren, Wolters-Noordhoff, 1992
Palenstein L. H. M., van, Bekedam, L. M.: Hoe zit het met staan - Cursus Nederlands voor anderstalige artsen, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem 2000

*Additional literature:

Timmers, C.: Brieven schrijven in het Nederlands, Prisma 1998
Baalen, CH., van : Taal in zaken - Zakelijk Nederlands voor anderstaligen, NCB, 2003
Heertje, A., Kanning, W.: De kern van de economie, De Echte Kern B.V., Naarden, 1996
Damerau, J. W.: Prisma technisch woordenboek 1 en 2, Het Spectrum, Utrecht, 1961
Rakšányiová,J.: Holandčina v sociokultúrnom kontexte. Enigma Nitrea, 2008
Bloeman,H. : Denken over vertalen. Utrecht 2004
Popovič,A.:Teória umeleckého prekladu. Bratislave 1975
Lefevere, A.: Translation, history and culture. New York, 1990
Verlaeckt,W.: Over creativiteit in schrijven. Acco 1984
Burger,P.: Handboek stijl. Martinus Nijhoff, 1997

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Marcel Ištván, Ph.D. (05.10.2019)

Tematické překlady:

- technický

- administrativní

- populárně naučný

- žurnalistický

- umělecký

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html