Analysis and Interpretation of Dutch Technical Texts - ANL200022
Title: Analýza a interpretace nizozemského odborného textu
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ANL100025
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Mgr. Marcel Ištván, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: UGSUNGE (27.06.2009)
Na bázi základních lingvistických znalostí se posluchač seznamuje s charakteristickými rysy odborné komunikace, s odbornými styly a žánry vědecké, odborné a popularizační literatury. Dalším předmětem analýzy jsou mediálními texty. Analýzou mikro- a makrorovin textu sleduje jeho vnější i latentní složky, dešifruje významy a funkce textu. Dalším cílem je prohlubovat rešeršní kompetenci studenta.
Literature - Czech
Last update: UGSUNGE (27.06.2009)
Povinná literatura:

Baalen, CH.van, Beheydt, L., Kalsbeek, A., van: Cultuur in taal. NCB Utrecht 2003.

Temmerman, R.: Taaaltechnologie. Brussel 1999.

www.ned.univie.ac.at/zakelijkNederlands

Broeck, R. van den, Lefevre, A.: Uitnoding tot de vertaatwetenschap, Muiderberg 1979.

Gromová, E., Rakšányiová, J.: Translatologické refelxie. Bratislava Book & Book 2005.

Aktuální nizozemské texty

Doporučená literatura:

Krijtová, O.: Pozvání k překladatelské praxi. Praha 1996.

Leuwen-Zwart, K.M. van, Vertaalwetenschap: ontwikkelingen en perspectieven. Muiderberg 1992

Levý, J.: Umění překladu. Praha 1963.

Rakšányiová, J.: Preklad ako interkultúrna komunikácia. Bratislava Anapres 2005.

Vandeweghe, W.: Duoteksten. Inleiding tot vertaling en vertaalstudie. Gent 2005.

Haeringen, C. B., van: Nederlands tussen Duits en Engels. Den Haag, 1975

Devos, R., e.a.: Nederlands, Frans, Engels in contrast. Leuven, 1992

Pardoen, J. A.: Interpretatiestructuur. Amsterdam 1998

Syllabus - Czech
Last update: UGSUNGE (27.06.2009)

1. Odborná komunikace

2. Odborný styl

3. Text z hlediska textové lingvistiky

4. Téma a struktura textu

5. Reference v textu

6. Terminologická složka odborného textu

7. Žánry odborných textů

8. Zásady práce s lexikografickými pomůckami