SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Dutch Culture and Literature since 1945 - ANL200017
Title: Nizozemská kultura a literatura po r. 1945
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ANL100020
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Anna Krýsová
prof. Yves T`Sjoen
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Anna Krýsová (03.02.2021)
Předmět seznamuje s nejvýznamnějšími postavami nizozemské a vlámské literatury po 2. světové válce. Předmět bude podle žánrů (poezie a próza) rozdělen do dvou bloků, nejprve se studenti seznámí s vývojem v nizozemskojazyčné próze (Anna Krýsová) a poté poezii (Yves T’Sjoen). Rozdělení na žánry (neodpovídající všestrannosti autorů ani míře ve které byli propojeni vzájemnými kontakty) bude kompenzováno pozorností, kterou oba vyučující věnují zasazení kanonických děl 20. století do širšího kulturně-historického kontextu.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Anna Krýsová (03.02.2021)

*Povinná studijní literatura:
Ton Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885-1985. Amsterdam: Arbeiderspers [1990].
M.A. Schenke­veld-Van der Dussen (red.), Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Groningen: Martinus Nijhoff 1993.
Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam: Bert Bakker 2006.

*Další odborná literatura:
Groos, Marije. Een Hard En Waakzaam Woord : Engagement in De Literaire Tijdschriften Van De ‘Lange Jaren Vijftig’ (1950-1963). Verloren, 2016.
Thomas Vaessens - Jos Joosten. Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen. Nijmegen: Vantilt, 2003.
Bart Vervaeck. Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman. Brussel/Nijmegen: VUBPress&Vantilt, 1999.
Sander Bax. "De man die Carré ging bezetten. Het beeld van Harry Mulisch als geëngageerd schrijver." Vooys 2010:28, Utrecht.
Praat, Edwin. Verrek, Het Is Geen Kunstenaar : Gerard Reve En Het Schrijverschap. Amsterdam University Press, 2014.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Anna Krýsová (03.02.2021)

01 Druhá světová válka jako bod zlomu v literární historiografii. Co se v literatuře dělo před r. 1945?  

02 Zachycení Zeitgeist v poválečné próze. Trojice Reve-Hermans-Blaman. Pojem Velká trojka nizozemské literatury + Hella Haasse? Literární angažovanost v 60. letech - společenské změny. Literární časopisy, strukturalismus v časopisu Merlyn. 

03 Četba děl trojice Reve - Hermans - Blaman.  

04 Četba poválečné prózy ve Vlámsku: Hugo Claus, Louis Paul Boon

05 Literární debaty v 70. a 80. letech: Manifest voor de jaren 70, De nieuwe Revisor. Časopis Revisor a postmodernismus v nizozemské literatuře.

06 Četba prózy ze 70. a 80. let: Maarten 't Hart, Jeroen Brouwers 

07 Četba postmoderní prózy: Frans Kellendonk, Cees Noteboom  

08 Četba prózy ženských autorek: Connie Palmen, Saskia de Coster

09 -13 Vývoj vlámské a nizozemské poezie  

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html