SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Postwar Dutch and Flemish Literature - ANL100113
Title: Naoorlogse Nederlandse en Vlaamse literatuur
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Dutch
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Is provided by: ANL600003
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D.
Annotation - Dutch
Předmět sleduje základní vývojové tendence nizozemské a vlámské literatury v období 1945-1990. Základním předpokladem je výborná znalost kulturního dění v tomto období v západní Evropě, a zvláště pak nizozemských a vlámských specifik. Předmět prohlubuje studentovu znalost významných autorů, literárních děl, směrů a časopisů. Část informací získává student samostatným studiem dostupných pramenů, zvláště v Digitální knihovně nizozemské literatury (www.dbnl.org). Při studiu nizozemské literatury se vychází z dostupných publikací, zejména dějin Huga Bremse (2006). Zvláštní kapitolu tvoří samostatná práce s literárními časopisy, v nichž student může sledovat proměňující se názory poetické a rovněž recepci jednotlivých lit. směrù a děl.
Last update: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (21.09.2023)
Literature - Dutch

Povinná literatura:

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985. Amsterdam: Arbeiderspers, 1999.

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen, geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam: Prometheus 2006.

M. A. Schenkeveld-van der Dussen (red.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Groningen 1993.

www.dbnl.org

Seznam primární literatury, literární časopisy.

Další odborná literatura:

Erica van Boven, Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19de en 20ste eeuw. Coutinho, 2006.

Ton Anbeek, Na de oorlog: de Nederlandse roman 1945-1960. Amsterdam: Arbeiderspers, 1986.

Jaap Goedegebuure, Nederlandse literatuur 1960-1988. Amsterdam: Arbeiderspers, 1989.

Jaap Goedegebuure, Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010. Nijmegen: Vantilt, 2010.

Fokkema, R. L. K., Aan de mond van al die rivieren : een geschiedenis van de Nederlandse poëzie sinds 1945. Amsterdam: Arbeiderspers, 1999.

Last update: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (21.09.2023)
Requirements to the exam - Dutch

Aktivní účast, domácí příprava, ústní referát a seminární práce.

Last update: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (21.09.2023)
Syllabus - Dutch

1.     Úvod. Přehled kulturního vývoje po 2. světové válce – nizozemská specifika.

2.     Přehled kulturního vývoje po 2. světové válce – vlámská specifika.

3.     Vzájemné působení kulturního dění a literární produkce.

4.     Literární časopisy; recepce lit. děl v tisku – metodologie.

5.     Próza v Nizozemsku 50. a 60. let.

6.     Próza v Nizozemsku 50. a 60. let.

7.     Próza ve Vlámsku 50. a 60. let.

8.     Próza ve Vlámsku 50. a 60. let.

9.     Próza v Nizozemsku 70. a 80. let.

10. Próza v Nizozemsku 70. a 80. let.

11. Próza ve Vlámsku 70. a 80. let.

12. Próza ve Vlámsku 70. a 80. let.

13. Referáty.

Last update: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (21.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html