SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Dutch studies in international perspective III - ANL100107
Title: Nederlandistika v mezinárodní perspektivě III
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Mgr. Anna Krýsová
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (03.10.2021)
Seminář navazuje na předměty Nederlandistika v mezinárodní perspektivě I-II, umožňuje ale oddělené plnění. Teoretické poznatky a znalosti institucionálního prostředí mezinárodní literárněvědné nederlandistiky budou prohloubeny formou práce na obsahové přípravě oslav 100 let pražské nederlandistiky, zejména kongresu Cross-Over, jeho realizaci a zpracování výstupů z něj. Studenti budou pracovat s abstrakty příspěvků, provedou rešerše odborné a popularizační činnosti účastníků s ohledem na otázky formulované v CfP a budou se podílet na přípravě programu a doprovodných aktivit. Součástí předmětu je setkávání s tematicky relevantními hosty působícími v oblasti mezinárodní literární nederlandistiky.
Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (03.10.2021)

Zápočet je udělován za průběžné plnění úkolů (pokud jsou zadány), aktivní účast na hodině a vypracování samostatného praktického úkolu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html