SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Dutch Language and Corpus Linguistics - ANL100101
Title: Nizozemština a korpusy
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (25.06.2020)
Vestfálský mír se – i díky adopci politology – etabloval v obecném povědomí jako mezník, který změnil podobu mezinárodních vztahů. Dodnes získává tisíce lajků na Twitteru, když ho Katy Perry označí za „complete shit“, v souvislosti s válkou na Blízkém východě ho naopak mnozí politikové prezentují jako návod pro řešení dalekosáhlého konfliktu. Historikové se naproti tomu již dávno soustředili na historizaci události a konstatovali, že zkušenosti dobových aktérů tato interpretace neodpovídá ani zdaleka. Teprve v souvislosti s 400letým výročím začátku třicetileté války se různé perspektivy dostávají do dialogu. V semináři se seznámíme s aktuálními i dobovými diskursy o vestfálském míru a budeme se přitom záměrně soustředit na útvar, který je vzhledem ke své prekérní státnosti ve většině monografických zpracování opomíjen: Republiku sedmi spojených provincií. Právě její – protože atypický – příklad má ale velkou vypovídací hodnotu. Ukazuje, jak i po roce 1648 – v rozporu s pozdějšími nacionalistickými pohledy – byla suverenita státních celků nejistá i jak „mírotvorci“ museli v domácí politice čelit vlně populistického odporu. Cílem semináře je zamyslet se nad četbou konkrétních dobových pramenů, současné populární reflexe i nejnovější akademické produkce nad tématem přenositelnosti historické zkušenosti (v oblasti nových médií, populismu, xenofobie a války) a diskursivním zacházením s historickými fakty ve vědě i společnosti.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (25.06.2020)

Aktivní účast, 1 referát sekundární literatura, 1 referát pramen, závěrečný test.

Podmínky v modu distanční výuky zůstávají stejné, pouze probíhají online.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (25.06.2020)

(1) Válka a její příčiny

 

(2) Provinciální systém v souvislostech

 

(3) Diplomacie a ceremoniál

 

(4) Oslavy míru v kultuře

 

(5) Mír jako obraz nepřítele

 
 
 

(6) Recepce míru – příklad NL

 

(7) Big Bang teorie mezinárodních vztahů

 

(8) Vypůjčené slovo, neexistující dialog

 

(9) Suverenita a intervence

 

(10) Westphalia for the Middle East

 

(11) Postkoloniální kritika

 
 

(12) Závěrečný test

 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html