Dutch studies in international perspective - ANL100100
Title: Nederlandistika v mezinárodní perspektivě
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (16.09.2020)
Seminář seznamuje účastníky participativními formami s klíčovými strukturami mezinárodní nederlandistiky, institucemi podpory vědy a kulturní politiky a jednotlivými aktéry relevantními pro středoevropský kontext. Studenti získávají vhled do historického vývoje a aktuálních debat tzv. intramurální i extramurální nederlandistiky, s důrazem na literární vědu a kulturní studia, věnují pozornost též aktuálním změnám a trendům souvisejícím s pandemií COVID-19. Součástí předmětu je obsahová příprava mezinárodního literárněvědného kongresu Cross-Over a oslav 100 let pražské nederlandistiky. Studenti formou zpracování dílčích úkolů (příprava koncepce, analýzy, rozhovory, fundraising, komunikace s veřejností, citizen science) získají zkušenost s vědeckým managementem a kvalifikovanou orientaci v základních metodologických otázkách současné nederlandistické literární vědy.

Předmět je otevřen studentům všech ročníků a oborů, vyžaduje základní znalosti nizozemštiny.
V případě online výuky semináře probíhají formou videohovorů, obsah a požadavky k atestaci zůstávají stejné.
Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (16.09.2020)

Předmět je ukončen zápočtem, udělovaným za splnění průběžných úkolů