SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of the Dutch Speaking Area - ANL100053
Title: Dějiny nizozemské jazykové oblasti
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Interchangeability : ANL100010, ANL200008
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (28.03.2020)
Cílem kurzu je naučit se přemýšlet o dějinách historiografickými metodami a seznámit se s tím, jak se to dělá v nizozemsky mluvících zemích. Kurz je postaven na pojetí historie jako „pomocné vědy nederlandistické“, tj. soustředí se na rozvoj dovedností a nápadů využitelných pro další studijní a akademickou kariéru v oboru. Spíše než na fakta se zaměřuje na historický původ klíčových společensko-politických témat, historickou kulturu a roli dějin ve veřejném prostoru. Na jednotlivých tématech zároveň představuje možné historiografické perspektivy (public history, nové kulturní dějiny, gender a postcolonial studies)
Po absolvování kurzu by měl být budoucí nederlandista schopen pracovat na akademicko-uživatelské úrovni s primárními prameny a sekundární literaturou, kriticky vyhledávat a vyhodnocovat informace k historickým tématům (např. pro účely překladu nebo publicistické činnosti) a vědět, s jakou představou o dějinách je možné počítat u nizozemských politiků, filmařů a školáků.
Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (07.05.2020)

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je aktivní účast na hodinách, příspěvek do rubriky "historických aktualit" (formou referátu, příspěvku na sdílené platformě) a účast na závěrečné projektové hodině.

Podmínky v modu distanční výuky zůstávají stejné, pouze probíhají online.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (28.03.2020)

1)       Historik nikdy nemá poslední slovo – co a k čemu je historie

2)       Reformace a nepřipravená veřejnost – co předcházelo nizozemskému povstání

3)       Laboratoř naší doby? – nizozemské „zlaté století“

4)       Tohle je 17. století. Všechno je možné! – zámořské aktivity a kolonialismus do 1798

5)       Uzavírání nizozemské mysli? – 18. století a Batávská republika

6)       24 hodin denně pro Nizozemsko a Belgii – konstituční a hospodářské experimenty 19. století

7)       Z dlouhodobého hlediska jsou pomníky pro holuby – konec dlouhého 19. století, první světová válka a interbellum

8)       Hledání společného příběhu – druhá světová válka

9)       V moluckém bytě jsou kufry stále sbalené – kolonialismus po 1798 a postkoloniální debata

10)   Cesta na kontinent – Nizozemí a Belgie v evropské integraci

11)   Kdo je většina? – společnost, politika a kultura v 50.–90. letech I

12)   Kdo je menšina? – společnost, politika a kultura v 50.–90. letech II

13)   Dějiny nizozemské jazykové oblasti zevnitř a zvenčí – reflexe historie ve veřejném prostoru a zahraniční perspektiva

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html