Dutch Grammar Exercises II B - Morphology - ANL100044
Title: Gramatická cvičení z nizozemštiny II B - morfologie
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Interchangeability : ANL100023
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.03.2012)
Předmět prakticky doplňuje základní předměty Morfologie I a II. Cílem je systematické procvičení morfologických kategorií a upevňování gramatických struktur probraných v přednáškách. Důraz je kladen na aktivní jazykové dovednosti tak, aby se v nejvyšší možné míře zlepšila jazyková kompetence posluchače. Pozornost je věnována také výstavbě a dalšímu rozšiřování slovní zásoby.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.03.2012)
Základní studijní literatura:
Kuiken, F., Vedder, I.: Regelrecht I. Amsterdam, 1992

Kuiken, F., Vedder, I.: Regelrecht II. Amsterdam, 1994

Bouman, D., e.a.: Beter Nederlands I. Coutinho, Muiderberg, 1992

Bouman, D., e.a.: Beter Nederlands II. Coutinho, Muiderberg, 1993

Florijn, A. F., e.a.: De regels van het Nederlands - Werkboek. Groningen, 1993

Kalsbeek, A. van: Code Nederlands, NCB Utrecht, 1999

Doporučená literatura:
Keuken, G. J. van der, e.a.: Werken met taal. Thieme, 1993

Keuken, G. J. van der, e.a.: Woordgebruik. Thieme, 1994

Keuken, G. J. van der, e.a.: Werken met het werkwoord. Thieme, 1994

Keuken, G. J. van der, e.a.: Spelling en dictee. Thieme, 1990

Klein, M., e.a.: Practische cursus nieuwe spelling. Wolters-Noordhoff, 1996

Kleijn, P. de: Alexander. Den Haag, 1990

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.03.2012)

Procvičované okruhy:

 • člen, kategorie určenosti, nulový člen
 • kategoriální užití členu
 • substantivum, flexe, ustrnulé tvary
 • adjektivum a jeho gramatické kategorie
 • zájmena - kontrastivní analýza na pozadí češtiny
 • adverbium
 • adverbiální výraz "er" a jeho fukčně-sémantické možnosti
 • předložky vlastní, nevlastní, vícečlenné předložkové výrazy (ekvivalence v češtině)
 • struktura slovesných tvarů
 • sloveso a jeho kategorie - kontrastivně s češtinou
 • konjugační paradigma
 • temporální a modální funkce slovesných časů
 • zásady pravopisných reforem