SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Graded Paper - Dutch Language - ANL100038
Title: Písemná práce z nizozemského jazyka
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/1, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Annotation - Czech
Práce v rozsahu 15-20 stran formátu A4, ve které posluchač prokáže schopnost zpracovat zvolené téma z okruhu nizozemské morfologie nebo syntaxe. Práce se píše nizozemsky.
Tematické okruhy vycházejí z okruhů předmětů morfologie současné nizozemštiny a syntax současné nizozemštiny. Téma písemné práce může být přípravou na zpracování bakalářské práce.
Last update: UGSUNGE (28.06.2009)
Literature - Czech
Základní studijní literatura:
Podle zvoleného tématu literatura předmětů: Morfologie I a II

Syntax I a II

Světla Čmejrková - František Daneš - Jindra Světlá, Jak napsat odborný text, Praha: Leda 1999

Další studijní literatura:
Zdeněk Šesták, Jak psát a přednášet o vědě, Praha: Academia 2000

Petr Sgall - Jarmila Panevová, Jak psát a nepsat česky, Praha: Karolinum 2004.

Umberto Eco, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc: Votobia 1997

Václav Liška, Diplomová práce, zpracování a obhajoba, Praha: Ivo Ulrych 2003

Drahomíra Holoušová - Milena Krobotová, Diplomové a závěrečné práce, Olomouc: UP 2002

Jaroslav Filka, Metodika tvorby diplomové práce, Brno: Knihař 2002

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: http://www.citace.com/

Last update: UGSUNGE (28.06.2009)
Requirements to the exam - Czech

Odevzdání práce v rozsahu 15-20 stran formátu A4, viz anotace.

Last update: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (30.10.2019)
Syllabus - Czech

1.-3. Propedeutika k psaní odborné písemné práce z jazyka většího rozsahu.

4.-13. Prezentace témat písemných prací formou referátu. Následný komentář.

Last update: UGSUNGE (28.06.2009)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html