Analysis and Interpretation of Dutch Technical Texts - ANL100025
Title: Analýza a interpretace nizozemského odborného textu
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět na příkladech textů z mezinárodní nederlandistiky pomáhá studentům zvyšovat kompetence v oblasti akademické gramotnosti při práci s různými typy textů používanými v akademickém prostředí (se speciálním zaměřením na praxi běžnou v prostředí nizozemskojazyčném). Studenti se naučí kvalifikovaně číst odborné texty ze svého oboru, přemýšlet o jejich struktuře, pojmenovat úspěšné a méně úspěšné strategie kladení otázek, argumentace, formulování závěrů. V rámci práce s konkrétními texty budou mít prostor přemýšlet i o souvislostech vzniku textů a jejich dalším použití. Seznámí se se základními publikačními platformami relevantními pro obor nederlandistiky ve středoevropském, nizozemsko-vlámském i mezinárodním prostředí tak, aby byli schopni jej kvalifikovaně používat pro své studium a odborné zájmy.
V obecné rovině se naučí bezpečně rozpoznat náležitosti odborného akademického textu, přemýšlet o hranicích mezi různými žánry užívanými v akademickém prostředí, posuzovat hraniční případy etické a neetické praxe při psaní a pojmenovat si kritéria pro posuzování kvality textu. Součástí práce s konkrétními příklady je posilování schopnosti text reflektovat formou peer review, poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, dívat se na text očima recenzenta. Konečnou kvalifikací studenta by měla být schopnost nejen texty na vysoké akademické úrovni recipovat, ale také připravenost vlastní odborné texty vytvářet. Předmět je proto vhodný zejména jako příprava na psaní bakalářské či diplomové práce.
Last update: Kozmanová Irena, PhDr., Ph.D. (03.10.2021)