History and Culture of the Dutch Speaking Area - ANL100010
Title: Dějiny a reálie nizozemské jazykové oblasti
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Is interchangeable with: ANL100053, ANL200115, ANL200114, ANL100054
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (10.02.2017)
LETNÍ SEMESTR - DĚJINY
Cílem kurzu je naučit se přemýšlet o dějinách historiografickými metodami a seznámit se s tím, jak se to dělá v nizozemsky mluvících zemích. Kurz je postaven na pojetí dějin jako „pomocné vědy nederlandistické“, tj. soustředí se na rozvoj dovedností a nápadů využitelných pro další studijní a akademickou kariéru v oboru. Spíše než na fakta se zaměřuje na historický původ klíčových společensko-politických témat, historickou kulturu a roli dějin ve veřejném prostoru. Na jednotlivých tématech zároveň představuje možné historiografické perspektivy (public history, nové kulturní dějiny, gender a postcolonial studies).
Po absolvování kurzu by měl být budoucí nederlandista schopen pracovat na akademicko-uživatelské úrovni s primárními prameny a sekundární literaturou, kriticky vyhledávat a vyhodnocovat informace k historickým tématům (např. pro účely překladu nebo publicistické činnosti) a vědět, s jakou představou o dějinách je možné počítat u nizozemských politiků, filmařů a školáků.


Literature - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (10.02.2017)

LETNÍ SEMESTR - DĚJINY

*Povinná literatura:

Články k jednotlivým tématům.

*Doporučená literatura:

ARNOLD, John H., History: A Very Short Introduction, Oxford 2000.

HORST, Han van der, Dějiny Nizozemska, Praha 2005.

ISRAEL, Jonathan I., The Dutch Republic. Its rise, greatness, and fall. 1477–1806, Oxford 1995.

A KEY to Dutch history. Report by the Committee for the Development of the Dutch Canon, ed. Frits van Oostrom, Amsterdam 2007.

KOSSMANN-Putto, J. A., KOSSMANN, E. H., Nizozemí. Dějiny severního a jižního Nizozemí, Rekkem 1999.

PLAATSEN van herinnering, IIV, ed. Jan Bank, Amsterdam 2005–2007.

WIELENGA, Friso, A history of the Netherlands. From the sixteenth century to the present day, London 2015.

WITTE, Els, CRAEYBECKX, Jan, MEYNEN, Alain, Political history of Belgium from 1830 onwards, Brussels 2009.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (10.02.2017)

LETNÍ SEMESTR - DĚJINY

1)       Historik nikdy nemá poslední slovo – co a k čemu je historie

2)       Reformace a nepřipravená veřejnost – co předcházelo nizozemskému povstání

3)       Laboratoř naší doby? – nizozemské „zlaté století“

4)       Tohle je 17. století. Všechno je možné! – zámořské aktivity a kolonialismus do 1798

5)       Uzavírání nizozemské mysli? – 18. století a Batávská republika

6)       24 hodin denně pro Nizozemsko a Belgii – konstituční a hospodářské experimenty 19. století

7)       Z dlouhodobého hlediska jsou pomníky pro holuby – konec dlouhého 19. století, první světová válka a interbellum

8)       Hledání společného příběhu – druhá světová válka

9)       V moluckém bytě jsou kufry stále zabalené – kolonialismus po 1798 a postkoloniální debata

10)   Cesta na kontinent – Nizozemí a Belgie v evropské integraci

11)   Kdo je většina? – společnost, politika a kultura v 50.–90. letech I

12)   Kdo je menšina? – společnost, politika a kultura v 50.–90. letech II

13)   Dějiny nizozemské jazykové oblasti zevnitř a zvenčí – reflexe historie ve veřejném prostoru a zahraniční perspektiva