SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Interpreting Internship (in the non-profit sector) - AMTNPV009
Title in English: Odborná tlumočnická praxe (u neziskových a nevládních organizací)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D. (03.03.2018)
Odborná tlumočnická praxe je povinnou součástí učebního plánu pro studenty všech oborů Tlumočnictví.
Rozsah odborné praxe je 25 dní (max. 8 hodin denně). Studenti si vhodnou praxi hledají a vybírají samostatně, celkový počet dní mohou doložit i na větším počtu zakázek či akcí.<br>
Vedoucí odborné praxe studentům průběžně – dle konkrétních kontaktů – nabízí různé tlumočnické akce (zejména charitativního charakteru, respektive pro neziskové organizace, veřejnou správu, velvyslanectví, školství, kulturu, ale i akce komerční povahy, jež jsou řádně honorované).
Studenti se mohou na vedoucí odborné praxe také obracet se žádostí o zprostředkování či pomoc při hledání praxe, zejména u jazyků, které nejsou na trhu tolik žádány.
Jako tlumočnická praxe se uznává: informativní a doprovodné tlumočení delegacím či jednotlivcům, konsekutivní tlumočení, tlumočení při obchodních a jiných odborných jednáních, konferenční tlumočení (šušotáž i kabinové tlumočení).
Splnění praxe musí student doložit:
1) potvrzením od zaměstnavatele či klienta (kopie smluv, faktur, potvrzení o praxi, čestné prohlášení.), kde bude uveden počet dní tlumočení;
2) sepsáním a předložením vlastní strukturované Zprávy o průběhu odborné tlumočnické praxe v rozsahu cca 3–5 stran textu, kde stručně charakterizuje druhy akcí, přípravu (konzultování s odborníky, spolupráce s klientem či agenturou, možnost zapojit se i do organizačně řídící činnosti při přípravě akce a při zajišťování tlumočení, vyhledávání materiálů, disponibilita dokumentů či podkladů na stejné téma atd.), průběh akce a závěry (přínos, zkušenosti do budoucna atd.).
Literature - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

Viz příslušné oborové tlumočnické předměty.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html