SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Theoretical and Practical Aspects of Conference Interpreting - AMTFPV020
Title in English: Konferenční teorie a praxe
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AMTAPV020
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Cílem předmětu je všestranně připravit studenty na jejich budoucí profesi konferenčního tlumočníka tak, aby byli schopni profesionálně zvládnout přípravu na své tlumočení na mezinárodních konferencích a institucionálních akcích. Přednášky se zaměří na celý proces konferenčního tlumočení, od prvních kontaktů s potenciálním klientem či překladatelskou a tlumočnickou agenturou, vyjednávání technických a pracovních podmínek, zvládnutí profesní etiky a dodržování deontologického kodexu, přes sestavovaní tlumočnického týmu (počet tlumočníků, jazykové kombinace, zajištění kabin a jejich vybavení, jednání s techniky apod.), získávání materiálů a podkladů na tlumočení od organizátorů, včetně role vedoucího tlumočnického týmu (kolegialita a profesionalismus), přes rešerše na internetu (ukázka používání specializovaných databází), přípravu odborné terminologie, konzultace s odborníky, ovládání pravidel řízení jednání zasedání, až po spolupráci s profesními tlumočnickými organizacemi a zlepšování postavení tlumočníků ve společnosti. Přednášky budou doplněny konkrétními případovými studiemi v seminářích, kdy studenti budou sami připravovat podklady pro předem definované situace, akce a tematické okruhy.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

Seminární práce / týmová prezentace.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

BEST, J. - KALINA, S. (eds.). Übersetzen und Dolmetschen. Eine Orientierungshilfe. Gunter Narr, 2002.

COLLADOS AÍS, A. - FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M. M. - GILE, D. (eds.). La evaluación de la calidad en interpretación: Investigación. Granada: 2003 (vybrané statě).

DIETZE, G. Konferenzdolmetschen beim Europaeischen Parlament. T&T, 3, 1997.

HEYNOLD, Ch. Interpreting at the European Commission. In: Dollerup, C. (ed.). Teaching translation and interpreting. Amsterdam/Philadelphia: 1994.

KANIOK, P. Předsednictví Rady EU: Příběh půlstoletí. Brno: 2008.

KARLAS, J. Jak předsedat Evropské unii? Návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Praha: 2008.

KOLEKTIV autorů. Tips for Beginners. Communicate! December 2008. AIIC. Ženeva: [online: staženo 25. 11. 2015), http://aiic.net/page/3125 , 2015.

KOL. Practical Guide for Professional Conference Interpreters. Communicate! March 2004. – The Craft of Interpreting. AIIC. Ženeva: [online: staženo 25. 11. 2015], http://aiic.net/page/628 , 2015.

MAIA, B. et. al (eds.). Training the language services provider for the new millennium. Porto: 2002.

MARZOCCHI, C. Some considerations on interpreting in an institutional context: the case of the European Parliament. T&T 3, 1997.

NEKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: 1995 (vybrané kapitoly).

STAHL, J. Č osa odohrává v hlave tlumočníka? Bratislava: IRIS, 2013.

WESTON, M. Translating at the European Court of Human rights. T&T 3, 1995.

www.euroskop.cz

http://eur-lex.europa.eu

http://iate.europa.eu

www.aiic.net

www.emcinterpreting.org

www.cktzj.com

www.kstcr.cz

www.JTPunion.org

www.askot.cz

www.vláda.cz

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html