SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Simultaneous Interpreting with Text I (FR-CS) - AMTF00009
Title in English: Simultánní tlumočení s textem I (FR-CS)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Jednosemestrální předmět navazuje na předměty Simultánní tlumočení I, a II. Rozvíjí tlumočnické návyky a dovednosti jako součást tlumočnické kompetence na simultánním převodu autentických, předem připravených psaných odborných a řečníkem následně čtených projevů směrem do mateřštiny a/nebo do aktivního cizího jazyka (dle aktuální situace v semináři). Cílem semináře je další zdokonalení komunikační kompetence zejména v mateřštině, ale i v cizím jazyce a budování automatických spojů mezi jazykovými strukturami. Důraz je kladen na převedení záměru řečníka a zachování funkčně komunikativní ekvivalence, na plynulost a úplnost projevu, správnou intonaci a eliminaci parazitních zvuků i směrem do cizího jazyka. Simultánní tlumočení s textem znamená především zvládnutí „roztrojení“ pozornosti a rozložení procesní kapacity při tomto typu tlumočení, kdy tlumočník při současné produkci zpracovává předložený text i ústní podobu projevu v originále. Volba strategií tlumočníka se liší podle množství času na přípravu textu. Studenti jsou vedeni k náročné přípravě profesionálního tlumočníka před vlastním výkonem – k práci s odbornými podkladovými materiály, k vyhledávání informací a terminologie, k vytváření glosářů apod.
V rámci předmětu získají studenti i předmětné znalosti z jednotlivých oborů lidské činnosti (věda, technika, medicína, finance, ekonomika, obchod, zemědělství, doprava, životní prostředí, nové technologie apod.) v obou pracovních jazycích, jež jsou schopni uplatnit při samotném nácviku ST s textem.
V rámci výuky se tlumočí i simulovaná jednání (např. zasedání Správní rady, Představenstva nadnárodní firmy, Valné hromady akcionářů, obchodní jednání několika partnerů, prezentace, přijetí delegace aj.), kde se pracuje zejména s psanými, předem připravenými dokumenty (výroční zpráva, účetní závěrka, zápis z porady, smlouvy, technické specifikace výrobků, manuály, protokoly o spolupráci, zadávací podmínky atd.) a studenti se učí, jak s těmito podkladovými materiály co nejefektivněji pracovat pro zajištění kvalitního tlumočnického výkonu.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

ALEKSEEVA, I. Professionaľnyj trening perevodčika. Sankt-Petěrburg: 2005 (vybrané kapitoly).

ČEŇKOVÁ, I. Teoretické aspekty simultánního tlumočení. Praha: AUC Philologica Monographia, 1988 (vybrané kapitoly).

ČEŇKOVÁ, I. Úvod do teorie tlumočení. Praha: 2008 (vybrané kapitoly).

GILE, D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: 1995, rev. 2009 (vybrané kapitoly).

GODJINS, R. - HINDERDAEL, M. (eds.). Directionality in Interpreting. The „retour“ or the native?. Gent: 2005.

GRAN, L. - DODDS, J. (eds.). The theoretical and practical aspects of teaching conference interpretation. Udine: 1989 (vybrané statě).

CHERNOV, G. Inference and Anticipation in Simultaneous Interpreting. A probability-prediction model. Amsterdam/ Philadelphia: 2004 (vybrané kapitoly).

JONES, R. Conference Interpreting Explained. Manchester: 1998, 2. vyd. 2007 (kapitola o Simultánním tlumočení).

KALINA, S. - BEST, J. Übersetzen und Dolmetschen: eine Orientierungshilfe. Tubingen: 2002.

KURZ, I. Simultandolmetschen als Gegenstand der interdisziplinaren Forschung. Wien: 1996.

KRASOVSKIJ. D - ČUŽAKIN, A. Konferenc-perevod. Teorija i praktika. Moskva: R. Valent, 2014 (vybrané kapitoly).

KUTZ, W. Zur Bewertung der Dolmetschqualitat in der Ausbildung von Konferenzdolmetschern. Lebende Sprachen, 1, 2005, s. 14–34.

LEDERER, M. La traduction simultanée (expérience et théorie). Paris: 1981 (vybrané kapitoly).

MONACELLI, C. Self-Preservation in Simultaneous Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: 2009.

PÖCHHACKER, F. Simultandolmetschen als komplexes Handeln. Tuebingen: 1994 (vybrané kapitoly).

PÖCHHACKER, F. - SHLESINGER, M. (eds.). The Interpreting Studies Reader. London and New York: 2002 (vybrané statě).

PÖCHHACKER, F. (ed.). Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. 2015 (vybrané kapitoly).

SELESKOVITCH, D. L´Interprète dans les conférences internationales. Paris: 1968.

SELESKOVITCH, D. Langage, langue et mémoire. Paris: 1975.

SELESKOVITCH, D. - LEDERER, M. Interpréter pour traduire. Paris: 1984.

SELESKOVITCH, D. - LEDERER, M. Pédagogie raisonnée de l´interprétation. Lucemburk: 2002.

SETTON, R. Simultaneous interpretation. Amsterdam: 1999.

STAHL. J. Čo sa odohrává v hlave tlmočníka: Simultánne tlmočenie. Teoretické otázky a praktické odpovede. Bratislava: IRIS, 2013(vybrané kapitoly).

www.aiic.net (internetový bulletin Communicate)

www.emcinterpreting.org (část Resources -  teoretické moduly a ToT o Simultánním tlumočení s textem)

Vybrané články a statě z časopisů a sborníků: The Interpreters Newsletter, ToP, Target, Babel, META, Interpreting, Parallèles, L´Interprète, Hermes, ELA, IRN, Folia Translatologica, Translatologica Pragensia, FORUM, Herméneus, Mosty, Tětradi perevodčika, Translator aj.

Viz rovněž Studijní literatura u PP 9-11.

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

Předmět lze zapsat teprve po absolvování předmětu Simultánní tlumočení I.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html