SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Simultaneous Interpreting I (FR-CS) - AMTF00005
Title in English: Simultánní tlumočení I (FR-CS)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Jednosemestrální předmět rozvíjí tlumočnické návyky a dovednosti jako součást tlumočnické kompetence na simultánním převodu autentických projevů ve směru do mateřštiny. Cílem předmětu je i zdokonalení komunikační kompetence v mateřštině a budování automatických spojů mezi jazykovými strukturami. Seminář rozvíjí základní návyky pro simultánní tlumočení (rozdělení pozornosti, souběžnost percepce a produkce, časový odstup, rychlost reakce, techniky ekonomie, anticipace a rektifikace, jazyková automatizace). Hledisko převodu je funkční, technikou je převod smyslu.
Studenti jsou vedeni k náročné přípravě konferenčního tlumočníka před vlastním výkonem – k práci s konferenčními materiály, vyhledávání informací a terminologie, vytváření glosářů, spolupráci s kolegy tlumočníky v kabině apod.
V tomto úvodním jednosemestrálním předmětu se pracuje s méně náročnými cizojazyčnými texty/nahrávkami (autentickými) směrem do mateřštiny, neboť cílem je zejména zvládnutí a zautomatizování správných dovedností a tlumočnických technik a strategií.
Součástí atestace je také vypracování terminologického glosáře.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

ANDRES, D. - BEHR, M. (eds.). To Know How to Suggest…Approaches to Teaching Conference Interpreting. Berlin: Frank&Timme, 2015.

Baigorri Jalón, J. La interpretación de conferencias: el nacimiento de una profesión, de París a Nuremberg. Comares: 2000.

Blasco Mayor, M. J. La comprensión oral en el desarrollo de la pericia de la interpretación de conferencias. Albolote (Granada): Comares, 2007.

Collados Aís, A. La evaluación de la calidad en la interpretación simultánea: la importancia de la comunicación no verbal. Comares: 1998.

ČEŇKOVÁ, I. a kol. Teorie a didaktika tlumočení I. Praha: 2001 (vybrané kapitoly).

ČEŇKOVÁ, I. Teoretické aspekty simultánního tlumočení. Praha: 1988 (vybrané kapitoly).

ČEŇKOVÁ, I. Úvod do teorie tlumočení. Praha: 2008.

ČERNOV, G. Osnovy sinchronnogo perevoda. Moskva: 1987 (vybrané kapitoly).

ČUŽAKIN, A. Vvedenejie v ustnyj perevod. Moskva: 2011 (vybrané kapitoly).

GILE, D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam/Philadelphia: 1995, 2009 (rev.), vybrané kapitoly.

GODJINS, R. - HINDERDAEL, M. (eds.). Directionality in Interpreting. The „retour“ or the native?. Ghent: 2005 (vybrané statě).

GRAN, L. - DODDS, J. The theoretical and practical aspects of teaching conference interpretation. Udine: 1989 (vybrané statě).

CHERNOV, G. Inference and Anticipation in Simultaneous Interpreting. A probability-prediction model. Amsterdam/ Philadelphia: 2004 (vybrané kapitoly).

Jiménez Ivars, A. Variedades de interpretación:modalidades y tipos. Herméneus: Revista de la Facultad de Traducción eInterpretación de Soria, Nº 4, 2002, 95-114.

JONES, R. Conference Interpreting Explained. Manchester: 1998, 2. vydání 2007 (kapitola o ST).

KRASOVSKIJ, D. - ČUŽAKIN, A. Konferenc-perevod. Teorija i praktika. Minsk-Moskva: R. Valent, 2014.

KURZ, I. Simultandolmetschen als Gegenstand der interdisziplinaten Forschung. Wien: 1996 (vybrané kapitoly).

KUTZ, W. Zur Bewertung der Dolmetschqualitat in der Ausbildung von Konferenzdolmetschern. Lebende Sprachen, 1, 2005, s. 14–34.

LEDERER, M. La traduction simultanée (expérience et théorie). Paris: 1981.

Pérez-Luzando Díaz, J. Didáctica de la interpretación simultánea. Tesis doctoral. [online] http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=487&orden=0&info=link. 2005.

PÖCHHACKER, F. Simultandolmetschen als komplexes Handeln. Tuebingen: 1994 (vybrané kapitoly).

PÖCHHACKER, F. - SHLESINGER, M. (eds.). The Interpreting Studies Reader. London and New York: 2002.

Ruiz Mezcua, A. Elequipo de interpretación simultánea y sus implicaciones didácticas. Tesis doctoral. [online] http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=24178&orden=329385&info=link. 2011.

SELESKOVITCH, D. L´Interprète dans les conférences internationales. Paris: 1968.

SELESKOVITCH, D. Langage, langue et mémoire. Paris: 1975.

SELESKOVITCH, D. - LEDERER, M. Interpréter pour traduire. Paris: 1984.

SETTON, R. Simultaneous interpretation. Amsterdam/Philadelphia: 1999.

www.aiic.net (internetový bulletin Communicate)

www.emcinterpreting.org (část: bibliografie a tzv. teoretické moduly)

www.orcit.eu

Vybrané články a statě z časopisů a sborníků: The Interpreters Newsletter, ToP, Target, Babel, META, Interpreting, Parallèles, L´Interprète, Hermes, Herméneus, ELA, IRN, Folia Translatologica, Translatologica Pragensia, Mosty, FORUM, Tětradi perevodčika aj.

(další literatura viz PP 10, PVP 2-4, PVP2-5)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html