SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Interpreting Field Trips - AMTAPV021
Title in English: Odborná tlumočnická exkurze
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Rozsah: blokově (3 -5 dní)

Cílem předmětu je seznámit studenty s realitou konferenčního tlumočení v kontextu mezinárodních, vládních i nevládních organizací, institucí EU či dalších mezinárodních fór a dát jim možnost vyzkoušet si osobně tlumočení v tzv. němé kabině na různých typech skutečných zasedání a získat také zpětnou vazbu od stálých tlumočníků pracujících v dané instituci (minimálně 2 celé dny tlumočení v kabině). V rámci exkurze se konají rovněž přednášky zaměřené na fungování dané organizace či instituce, na práci, úlohu a postavení tlumočníků uvnitř této instituce. Případně si studenti vyzkoušejí i simulované inter-institucionální akreditační tlumočnické testy před mezinárodní zkušební komisí včetně hodnocení jejich výkonů při konsekutivním a simultánním tlumočení.
Literature - Czech
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

Prerekvizity: splněná atestace (zkouška a zápočet) z PP Simultánní tlumočení I. a II. a z PP Konsekutivní tlumočení I. a II. na výborně či velmi dobře - z jazyků nabízených v rámci exkurze, a absolvování PVP Konferenční teorie a praxe.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html