SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Master´s Thesis Tutorial - AMTAPV010
Title: Diplomový seminář
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Diplomový seminář
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Interchangeability : AMTA60011
Is interchangeable with: AMTA60011
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D. (25.09.2021)
Seminář je vyučován formou konzultací. Cílem je, v návaznosti na jiné předměty magisterského studia, produkce diplomové práce jako výsledku vědeckého výzkumu provedeného podle relevantních metodologických kritérií a zaručující tak objektivitu i přínosnost oboru. Konzultace se týkají průběžného vypracování diplomové práce.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D. (25.09.2021)

Průběžné konzultace, schválení odevzdaného projektu DP vedoucím. 

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D. (25.09.2021)

Literatura předmětu Metody výzkumné práce nebo Teorie překladu a metody výzkumné práce.

Literatura k diplomové práci (viz zadání v sis a samostatné rozšíření)

Normy (bibliografie, úprava)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html