SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
  
Interpreting Internship (in the non-profit sector) - AMTAPV009
Title in English: Odborná tlumočnická praxe (u neziskových a nevládních organizací)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)
Odborná tlumočnická praxe u neziskových a nevládních organizací je povinně volitelným předmětem ve skupině Odborné tlumočení a Komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami pro studenty všech oborů Tlumočnictví. Rozsah odborné praxe je 25 dní (max. 8 hodin denně). Studenti si zajišťují vhodnou praxi v oboru samostatně na základě doporučeného seznamu nevládních a neziskových organizací (např. Člověk v tísni, Středisko při integraci cizinců, META o.p.s., InBáze, apod.) a orgánů státní a veřejné správy (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra – odbor pro azylovou a migrační politiku, Ministerstvo zdravotnictví, respektive hlavní fakultní nemocnice) se kterými Ústav translatologie v této oblasti spolupracuje. Vedoucí praxe informuje o aktuálních nabídkách (pro neziskové organizace a nevládní organizace, veřejnou správu, školství a zdravotnictví), případně na požádání pomůže při vyhledání praxe či při jejím zprostředkování.

Jako tlumočnická praxe se uznává: informativní tlumočení, konsekutivní tlumočení monologické, bilaterální konsekutivní tlumočení, doprovodné tlumočení.

Splnění praxe musí student doložit potvrzením od neziskové či nevládní organizace, veřejné nebo státní instituce, zaměstnavatele resp. klienta (kopie smluv, faktur, potvrzení o praxi apod.), kde bude uveden počet dní tlumočení. Student musí rovněž vypracovat a předložit vlastní strukturovanou Zprávu o průběhu tlumočnické praxe v rozsahu cca 3–5 stran textu, kde stručně charakterizuje druhy akcí, přípravu (konzultování s odborníky, spolupráce s klientem či organizací nebo institucí, vyhledávání materiálů, disponibilita dokumentů či podkladů na stejné téma atd.), průběh tlumočení a závěry (přínos, zkušenosti do budoucna atd.).
Literature - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (17.10.2016)

Viz příslušné oborové a PVP tlumočnické předměty.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html