SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Contemporary Literature Written in English - AMTAPV003
Title: Contemporary Literature Written in English
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AMPAPV009
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (03.02.2023)
This course is primarily intended for MA students of Translation Studies, but anyone interested in British, Irish and Commonwealth authors writing in English is welcome. It is meant to promote reading and enjoyment of contemporary English literature. At the start of term we shall choose and agree to read two novels - everyone will be expected to have read the first one by the middle, and the second by the end of term, so that we can all discuss them in class. We shall also have a look at one or two short stories, and everyone will present a contemporary British/Irish/Commonwealth novel of their choice (a 20-to-30-minute presentation).

Předmět je veden v angličtině a zabývá se literaturou významných světových autorů píšících v angličtině. Cílem přednášek je zmapovat vývoj a proměny britské literatury od 60. let po současnost a seznámit studenty se soudobými literárními trendy a s nejvýznamnějšími představiteli Británie a Irska a postkoloniálními autory píšícími v angličtině. Semináře jsou zaměřeny na analýzu vybraných děl (jeden až dva autoři na seminář, seznam uvedených autorů není fixní, odvíjí se od zájmu zapsaných studentů). Studium reflektuje styl originálu a specifikum kulturních a společenských kontextů, které tato díla zprostředkovávají. Diskuse se opírají o literárněvědná východiska; informují o recepci děl v britském prostředí, tam, kde existují překlady, reflektují jejich recepci v českém kontextu.

Předmět je zaměřen na nejvýznamnější současné autory, kteří jsou nositeli prestižních literárních cen, jako je např. the Booker Prize, nebo Nobelovy ceny za literaturu. Předmět reflektuje popularitu, které se žijící autoři v Británii a v anglofonním světě těší (jejich knihy se často staly bestsellery a byly zfilmovány), i společenský dopad jejich děl. Vychází z předpokladu, že orientace na poli současného dění anglicky psané literatury je důležitá pro profesní přípravu překladatelů i tlumočníků.

1) Postmoderní literatura: tradiční, experimentální próza a magický realismus (David Lodge, John Fowles).
2) Nejslavnější autorky starší generace (Doris Lessing, P. D. James, Beryl Bainbridge, Edna O´Brien, A. S. Byatt, Fay Weldon, Alice Munro, Margaret Atwood, Hilary Mantel, Bernardine Evaristo, Janette Winterson).
3) Nejvýznamnější spisovatelky střední a mladší generace (Sarah Waters, Zoë Heller, Anne Enright, Ali Smith, Monica Ali, Zadie Smith, Maggie O’Farrell, Sally Rooney).
4) Nejúspěšnější britští romanopisci starší generace (Ian McEwan, Julian Barnes, Graham Swift, Martin Amis).
5-6) Nejúspěšnější britští romanopisci (James Kelman, Nick Hornby, Robert Harris, Louis de Bernieres, Kazuo Ishiguro, Mark Haddon).
7) Nejvýznamnější postkoloniální autoři: Salman Rushdie, Hanif Kureishi a V. S. Naipaul; Arundati Roy, Kiran Desai, Aravind Adiga.
8) Jihoafrická problematika v díle Nadine Gordimer, J. M. Coetzeeho a Damona Galguta.
9) Nejvýznamnější představitelé africké literatury: Chinua Achebe, Wole Soyinka; Ben Okri.
10) Nejdůležitější dramatici (Tom Stoppard, Alan Ayckbourn, John Godber, Michael Frayn).
11) Nositelé Nobelovy ceny za poezii: Seamus Heaney a Derek Walcott.
12-13) Nejvýznamnější britští a irští básníci a básnířky: Geoffrey Hill, Tony Harrison, Craig Raine, Michael Longley, Wendy Cope, Carol Ann Duffy, Simon Robert Armitage.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (02.02.2023)

    • aktivní účast na seminářích

    • prokázání četby dvou románů (popřípadě  i jedné až dvou povídek), které si účastníci semináře zvolí

    • prezentace jednoho díla dle vlastního výběru

Literature - Czech
Last update: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (02.02.2023)

ARMITT, Lucie. Contemporary Women´s Fiction and the Fantastic. Basingstoke, UK: Macmillan, 2000.

BASSNETT, S. - LEFEVERE, A. Constructing Cultures. Clevedon: 1998.

BOEHMER, Elleke. Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors. 2nd ed. Oxford: OUP, 2005.

BOXALL, Peter, ed. Twenty-First-Century Fiction: A Critical Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

CASERIO, R. L. (ed.). The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel. Cambridge: 2009.

CONNOR, Steven (ed.). The Cambridge Companion to Postmodernism. Cambridge: 2004.

CORCORAN, Neil (ed.). The Cambridge Companion to Twentieth-Century English Poetry. Cambridge: 2007.

DAVIS, K. Deconstruction and Translation. Manchester: 2001.

GADDIS ROSE, M. Translation and Literary Criticism: Translation as Analysis. Binghampton: SUNY, 1997.

HEAD, Dominic. The Cambridge Introduction to Modern British Fiction, 1950–2000. Cambridge: 2002.

HILSKÝ, M. Současný britský román. Praha: H&H, 1992.

JAMES, David (ed.). A Concise Companion to Contemporary British Fiction. Oxford: Blackwell, 2005.

JAMES, David (ed.). The Legacies of Modernism: Historicising Postwar and Contemporary Fiction. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011.

JAMES, David. Modernist Futures: Innovation and Inheritance in the Contemporary Novel. Cambridge: UK: Cambridge University Press, 2012.

LANE, Richard J. The Postcolonial Novel. Themes in Twentieth-Century Literature and Culture. Cambridge, UK: Polity, 2006.

LAZARUS, Neil (ed.). The Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies. Cambridge: 2004.

McCULLOCH, Fiona. Cosmopolitanism in Contemporary British Fiction: Imagined Identities. Basingstoke, UK, and New York: Palgrave Macmillan, 2012.

O´DONOGHUE, Bernard (ed.). The Cambridge Companion to Seamus Heaney. Cambridge: 2008.

OUSBY, Ian (ed.). The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge: 2003.

REISS, K. Translation Criticism: Potentials and Limitations. Manchester: 2000.

ROBINSON, Peter. The Oxford Handbook of Contemporary British and Irish Poetry. Oxford: OUP, 2013.

SANDERS, A. The Short Oxford History of English Literature. 3rd edn. Oxford: Oxord University Press, 2004.

SCHOENE, Berthold. The Cosmopolitan Novel. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.

SIMON, S. Gender in Translation. London-N.Y.: 1996.

STŘÍBRNÝ, Z. - PROCHÁZKA, M. (eds.). Slovník spisovatelů (anglická lit., africké lit. v angličtině, australská lit., indická lit. v angl., irská lit., kanadská lit. v angl., karibská lit v angl., novozélandská, skotská a waleská lit.). Praha: Libri, 1996.

SU, John J. Imagination and the Contemporary Novel. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011.

VENUTI, L. (ed.). Translation and Minority. Manchester: 1998.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html