SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Families in Museum - AMSV00053
Title: Rodiny v muzeu
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Nina Wanča, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jakub Jehlička, Ph.D.
Annotation - Czech
Rodiny jsou jednou z významných cílových skupin, které navštěvují muzea. Podle jednoho z významných teoretiků návštěvnické zkušenosti Johna Falka jsou rodiny klíčové proto, že právě při rodinných návštěvách se předává sociální a kulturní kapitál, s kterým děti přistupují ke kultuře, když se z nich stanou dospělí a buduje se celoživotní pouto s kulturou. Porozumění specifikům této cílové skupiny je pro pracovníky a pracovnice muzeí velmi podstatné. V současném pojetí muzejní teorie i praxe je zřejmé, že rodiny jsou velmi nesourodá cílová skupina a při rodinné návštěvě muzeí se odehrává celá řada interakcí. V semináři se seznámíte s aktuálním výzkumem v oblasti návštěvnických studií se zaměřením na rodinné návštěvy. Budeme se zabývat různými typy interakcí rodin s muzejním obsahem. Seminář je koncipován na základě research-based přístupu k vysokoškolskému vzdělání, kdy se studenti a studentky jednak seznámí s aktuálními vědeckými poznatky, jednak se budou podílet na reálném výzkumu. Výzkum bude realizován v novém Dětském muzeu v Národním muzeu.
Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (12.02.2024)
Aim of the course - Czech

Vzdělávací cíle předmětu


- získat důležité znalosti o rodinách jako o specifické skupině návštěvníků muzeí
- získat povědomí o designu výzkumu v kontextu návštěvnických studií (visitor studies)
- osvojit si principy nezúčastněného pozorování jako výzkumné metody při praktické části semináře
- v rámci pravidelných reflexí vlastních pozorování rozvinout analytické dovednosti v hledání odpovědí na výzkumné otázky


Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (12.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Požadavkem k zápočtu je:

a) docházka na úvodních hodinách (2 ze 4 hodin budou výkladové a bude pořízen záznam)
b) aktivní účast na 3 hodinách, kde se bude společně reflektovat data z pozorování
c) uskutečnit pozorování (v rozsahu min 40 rodin během 4 návštěv v Dětském muzeu)
d) napsat závěrečnou strukturovanou reflexi dosažených dovedností a znalostí o rodinách v muzeu v rozsahu cca 2 strany (termín odevzdání 26. 5. 2024 ve 20.00)

Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (18.02.2024)
Literature - Czech

Maldonado, P., & Nguyen, C. (n.d.). It’s Not Just for the Children: On Engaging Culturally Diverse Families at Museums. https://doi.org/10.1111/cura.12395

McCubbins, S. (n.d.). Using A Visitor Based Framework To Observe Engagement In A Children’s Museum Makerspace.

Sterry, P., & Beaumont, E. (2006). Methods for studying family visitors in art museums: A cross-disciplinary review of current research. Museum Management and Curatorship, 21(3), 222–239. https://doi.org/10.1080/09647770600402103

Falk, J. H. (2013). Identity and the museum visitor experience. In J. H. Falk (Ed.), The museum experience revisited (pp. 77-92). Routledge.

Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (12.02.2024)
Syllabus - Czech

Seminář je rozdělen do 3 bloků:

A. Teorie a workshop pozorování
B. Pozorování a sběr výzkumných dat v Dětském muzeu NM
C. Reflexe pozorování (2x v průběhu semestru, závěrečné setkání)

BLOK A - teorie a workshop

20. února 2024
Rodiny v muzeu
Představení předmětu a jeho cílů. Co říká aktuální výzkum o rodinách v muzeu, typy interakcí a vzdělávání rodin v muzeu. Shrnutí výzkumných metod ve studiu rodin.

27. února 2024
Dětské muzeum Národního muzea
Představení koncepce Dětského muzea, konceptualizace expozice a její cíle, návštěva expozice.

5. března 2024
Představení výzkumu
Jak se koncipuje výzkum a formulují se výzkumné otázky. Představení cílů výzkumu s pracovním názvem "Understanding the Exhibition Concept: Families in the Children's Museum of the Czech National Museum." Instruktáž ohledně používání pozorovacího protokolu.

12. března 2024 (čas 14.10-17.25)
Metoda nezúčastněného pozorování
V první části hodiny bude představena metoda nezúčastněného pozorování. V druhé části hodiny bude praktický workshop a reflexe zkušebního pozorování. Cílem hodiny je osvojit si teoretické znalosti o metodě a zároveň si principy vyzkoušet v praxi. Tuto hodinu povede externí odborník se zkušeností z etnografie, odku tato metoda pochází.

BLOK B - Pozorování a sběr dat  

13. března - 10. května 2024
Pozorování a sběr dat
V tomto období budete provádět pozorování v Dětském muzeu a sbírat data. Výzkum se zaměřuje jak na situaci v muzeu o víkendech, tak ve všední dny. Termíny pozorování si budete moci vybrat tak, aby vám to časově vyhovovalo. Zapisovat se budete do sdílené tabulky.

BLOK C - Reflexe

Během semináře budete moci samozřejmě kdykoli konzultovat i mimo hodiny věnované reflexi.

2. dubna 2024
Reflexe I.
Společná reflexe prvních várky uskutečněných pozorování. Cílem je sdílet poznatky, hledat vzorce, formulovat vlastní závěry a odpovědi na výzkumné otázky.

30. dubna 2024
Reflexe II.
Společná reflexe druhé várky uskutečněných pozorování. Cílem je sdílet poznatky, hledat vzorce, formulovat vlastní závěry a odpovědi na výzkumné otázky.  

14. května
Závěrečná hodina
Reflexe kurzu, s čím z kurzu odcházíme, jak můžeme využít informace z kurzu v praxi

Last update: Wanča Nina, Mgr., Ph.D. (12.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html