SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Museum work: Exhibition seminar – project - AMSV00042
Title: Práce v muzeu: Výstavní seminář – projekt
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, --- [DS]
summer s.:0/4, Ex [DS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty a studentky s odborným provozem studovaného oboru v oblasti příprav
výstavních projektů. Student absolvuje praxi ve spolupráci s muzejní institucí a bude součástí přípravy konkrétního
výstavního projektu, ať již reálně připravovaného v daném okamžiku, či dostane za úkol individuálně či v týmu
připravit modelový výstavní projekt obnášející jak odborné, tak technické a praktické aspekty, na které bude kladen
důraz. Půjde především o otázky koordinace produkčních činností, otázku rozpočtu, kroků v rámci technické
realizace a dalších aspektů, jako je například oblast výběrových řízení a administrativních kroků spojených s
výstavním projektem.
Last update: Paštěka Václav, Mgr. (06.02.2023)
Literature - Czech
  • Levent, N.; Pascual-Leone, A.: The Multisensory Museum: Cross-Disciplinary Perspectives on Touch, Sound, Smell, Memory, and Space 2016.
  • Krauel, J.: New exhibition design 2, Links 2009.
  • Hughes, P.: Exhibition Design, Laurence King Publishing 2015.
  • Daab, R.: High On… Exhibition Design, Loft Publications 2021.
  • Broto, C.: Innovative Exhibition Spaces, Leading International Key Services, Barcelona 2014.
  • Douša, P.: Text ve výstavě, In: Múzeum 1/2008, Bratislava, s. 11-13.

Last update: Paštěka Václav, Mgr. (06.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html