SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar I - AMS500004
Title: Diplomový seminář I
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem semináře je představit studentkám a studentům ve vzájemné diskusi klíčové práce oblasti paměťových
institucí a kulturního dědictví a dále rozvíjet individuální projekty diplomových prací studentek a studentů. Úvodní
část semináře bude věnována četbě a diskusi na témata vybraných textů ze současnosti i klíčových prací
minulosti. Ta budou vybírána tak, aby co nejvíce korespondovala s tématy konkrétních diplomových prací.
Následná druhá část semináře bude věnována prezentaci a rozpracovávání konkrétních témat jednotlivých
projektů diplomových prací do podoby diplomových tezí. Přirozenou vlastností literatury k četbě a diskusi je její
mezinárodní charakter / angličtina.
Last update: Paštěka Václav, Mgr. (06.02.2023)
Literature - Czech
  • J. Baur u.a. (Hrsg.). Das Museum der Zukunft. 43 neue Beiträge zur Diskussion über die Zukunft des Museums. Bielefeld 2021: Transcript - Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis.
  • Půček, M. J.; Ochrana, F.; Plaček, M.: Museum Management: Opportunities and Threats for Successful Museums, Springer, 2021
  • Kratochvíl, A.: (ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů, ÚČL AV ČR/Akropolis 2015.
  • Jung, Y; Rowsone Love, A.: Systems Thinking in Museums: Theory and Practice, Rowman & Littlefield: 2017.
  • Ambrose, T.; Paine, C.: Museum Basics the International Handbook, Routledge; 4th Edition: 2018.
  • Brabcová, A. (ed.): Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Praha: Open Society Fund; Náchod: Nakladatelství JUKO 2003.
  • Beneš, J.: Základy muzeologie. Opava 1997.

Last update: Paštěka Václav, Mgr. (06.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html