SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Museum Studies - AMS500001
Title: Úvod do muzejnictví
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Obsahem předmětu je seznámení studujícího s dějinami, osobnostmi a vývojem muzejnictví a muzeí v České <br>
republice i ve světě, s vývojem definice muzea a posláním muzeí od vzniku prvních muzejních institucí do <br>
současnosti. Představení klíčových českých i světových muzeí. Seznámení se základní oborovou legislativou <br>
platnou v České republice, etickými pravidly, hlavními činnostmi a úkoly současných muzejních institucí, jejich <br>
strukturou a muzejními profesemi. Hlavními tematickými bloky jsou: 1) historie a tradice českého prostředí, 2) <br>
mezinárodní kontext, 3) aktuální trendy, situace a výzvy 4) návaznost základních činností na veřejnou roli. Předmět <br>
pro posluchače vytváří základní přehledovou znalost oboru, přinese mu klíčové znalosti, které budou dále rozvíjeny <br>
v následujících specializovaných předmětech.<br>
<br>
<br>
Hlavní témata:<br>
1. Co je to muzeum, vymezení pojmu.<br>
2. Vývoj muzejní definice, poslání a vnímání muzea v průběhu času.<br>
3. Oborová terminologie, základní prameny a literatura.<br>
4. Dějiny muzejnictví v České republice.<br>
5. Dějiny muzejnictví ve světě.<br>
6. Muzea České a Slovenské republiky – aktuální situace.<br>
7. Světová muzea – aktuální situace<br>
8. Etika muzejní práce.<br>
9. Tři pilíře – sbírka, věda, prezentace.<br>
10. Zákony, předpisy a pravidla.<br>
11. Společenská a symbolická role muzeí.<br>
12. Zneužitá muzea – příklady politických a ideologických využití muzeí.<br>
<br>
<br>
Podmínky ke zkoušce:
75% účast na přednášce
Přednesení referátu
Ústní zkouška - diskuze na vybrané probírané téma

Last update: Lukeš Michal, PhDr., Ph.D. (20.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html