SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Publishing Policies and Practices - AMPSPV007
Title: Nakladatelská teorie a praxe
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AMPAPV007
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
PhDr. Anežka Charvátová
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (24.09.2020)
V kurzu se studenti seznámí s jednotlivými etapami vydání knihy od výběru literárního díla, pořízení překladu, přípravy rukopisu k sazbě a vydání až po publikaci a distribuci, případně následné ohlasy (literární kritika). Poznají detailně problematiku redakční a nakladatelské praxe a obecně knižního trhu, souvislosti a úskalí vytváření edičních plánů. Dozvědí se základní informace o možnostech čerpání grantů a hledání dalších způsobů financování vydávání knižních publikací. Studenti budou upozorněni na podrobnosti autorských práv (smlouvy, literární agentury), proberou detaily celého procesu pořízení překladu a knižního (elektronického) vydání díla (lektorský posudek, překlad a jeho redigování, sazba, korektury, náhled; grafická úprava textu a knihy - vstupní strany, obálka, texty na záložky; základy propagace - nakladatelská anotace pro distribuci apod.). <br>
Na úvodní teoretickou část předmětu navazuje praktická, v níž studenti zpracovávají individuální překladatelské projekty s výstupem v podobě publikace (vydání zastřešené zavedeným nakladatelstvím, případně malonákladový tisk pro vlastní potřeby absolventů kurzu). <br>
Během kurzu mají studenti možnost nahlédnout i do praxe - prostřednictvím pozvaných hostů z různých oborů knižního trhu. <br>
DISTANČNÍ VÝUKA - částečně prostřednictvím platformy MS Teams (případně i jiné, po domluvě se skupinou), částečně prostřednictvím sdílených dokumentů.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (04.10.2016)

Cílem předmětu je zejména posílit kompetence studenta v případném jednání s nakladatelem: budoucí překladatel musí znát svá práva, vyznat se ve vztahu překladatel - redaktor, umět redigovat text i provést korekturu, vědět, s kým a jak jednat o autorských právech (poskytnout, ale i získat licenci na šíření autorského díla). 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Anežka Charvátová (23.09.2020)

Aktivní účast na (digitálně zprostředkovaných) seminářích.

Řádné plnění úkolů zadávaných na jednotlivé semináře.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html