SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Contemporary French Literature - AMPFPV009
Title: Littérature française contemporaine
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: French
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (24.09.2020)
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuální situací ve francouzské a frankofonní literatuře.<br>
Vedle literárně-teoretického pohledu (studie vybraných autorů, analýzy stěžejních děl) se sledují také různé souvislosti vydávání literárních děl: nekomerční a komerční nakladatelská produkce, specifické aspekty knižního trhu ve Francii a v zemích, kde je francouzština jedním z jazyků publikované literatury, problematika literárních cen, rozdílnost akademické a publicistické kritiky atd.<br>
Nejde o předmět přehledový, přednášky nesledují chronologii vydávání jednotlivých knih. Smyslem předmětu je představit současnou literaturu na pozadí nejdůležitějších fenoménů „literárního provozu“.<br>
<br>
DISTANČNÍ VÝUKA: Částečně s využitím platformy MS Teams (případně i jinak, po dohodě se studenty), částečně s využitím sdílených dokumentů, individuální příprava na společné diskuse.
Course completion requirements - French
Last update: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (24.09.2020)

Aktivní účast na seminářích (80 %).

Pravidelná individuální příprava na společné diskuse.

Recenze vybraného díla (ústní prezentace + závěrečná písemná práce v rozsahu cca 3 NS). 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

BARTHES, Roland. Kritika a pravda. Praha: Dauphin, 1997.

BARTHES, Roland. Rozkoš z textu. Praha: Triáda, 2008.

BARTHES, Roland. Světlá komora. Praha: Agite/Fra, 2005.

BARTHES, Roland. S/Z. Praha: Garamond, 2007.

BAYARD, Pierre. Le Plagiat par anticipation. Paris: Minuit, 2009.

BAYARD, Pierre. Comment parler des livres que l´on n´a pas lus? Paris: Minuit, 2007.

BENJAMIN, Walter. Literárněbědné studie (Výbor z díla I). Praha: OIKOYMENH, 2009.

BENOÎT, Peeters. Lire la bande dessinée. Paris: Flammarion, 2003.

BERMAN, Antoine. La traduction et la lettre ou l´auberge au lointain. Paris: Seuil, 1999.

BOURDIEU, Pierre. Les règles de l´art. Genèse et structure du champ littéraire. Paris: Seuil, 1998.

CASANOVA, P. Světová republika literatury. Přel. Čestmír Pelikán. Praha: Karolinum, 2012.

COMPAGNON, Antoine Démon teorie. Literatura a běžné myšlení. Brno: Host, 2009.

DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. Praha: Intu, 2007.

DOLEŽEL, Lubomír. Fikce a historie v období postmoderny. Praha: Academia, 2008.

ECO, Umberto. Bludiště seznamů. Praha: Argo, 2009.

ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007.

FRYČER, Jaroslav. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Praha: Libri, 2002.

GAUVIN, Lise. La Fabrique de la langue. Paris: Seuil, 2004.

GENETTE, Gérard. Fikce a vyprávění. Praha: ÚČL AV, 2008.

KYLOUŠEK, Petr (ed.). Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké literatutry. Brno: Host, 2005.

KYLOUŠEK, Petr (ed.). Hledání Ameriky. Antologie současného quebeckého románu (1980–2000). Brno: Host, 2003.

KYLOUŠEK, Petr (ed.). My oni já. Hledání identity v kanadské literatuře a filmu. Brno: Host, 2009.

LEJEUNE, Philippe. Le pacte autobiographique. Paris: Seuil, 1975.

MARX, William. L´Adieu à la littérature. Paris: Les Éditions de Minuit, 2005.

McCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. Prah: BB art, 2008.

OSEKI-DEPRÉ, I. Théories et pratiques de la traduction littéraire. Paris: Armand Colin, 2006.

PANTŮČEK, Svetozár. Moderní alžírské povídky. Praha: Dar Ibn Rushd, 1999.

PANTŮČEK, Svetozár. Moderní marocké povídky. Praha: Dar Ibn Rushd, 2000.

PANTŮČEK, Svetozár. - PETRÁČEK, Karel. Arabská čítanka. Praha: SNKLHU, 1962.

PECHAR, Jiří. Interpretace a analýza literárního díla. Praha: Filosofia, 2002.

PECHAR, Jiří. Francouzský nový román. Praha: Čs. spisovatel, 1968.

PECHAR, Jiří. O překládání filosofických pojmů. In: Tajemná translatologie. Cesta k souvislostem textu a kultury. Praha: UK, 2008.

PLASSARD, Freddie. Lire pour traduire. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2007.

RISTERUCCI-ROUDNICKY, D. Introduction à l´analyse des œuvres traduites. Paris: Armand Colin, 2008.

SAPIRO, G. La responsabilité de l´écrivain. Paris: Seuil, 2011.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka (ed.). Francouzská čítanka – antologie současné francouzské prózy. Praha: Gutenberg, 2004.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Překlad literárního díla z francouzštiny do češtiny po roce 1989. Disertační práce. Praha: FF UK, 2015.

VASSEVIERE, J. - TOURSEL, N. Littérature. Paris: Armand Colin, 2015.

VERCIER, Bruno. - VIART, Dominique. La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations. Paris: Bordas, 2008.

VERCIER, Bruno. - VIART, Dominique. Současná francouzská literatura. Praha: Garamond, 2008.

Syllabus - French
Last update: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (24.09.2020)

Francouzský knižní trh: nakladatelé, distributoři, knihkupci, čtenáři (zákon „Loi Lang“ z r. 1981, jednotná cena knihy). Porovnání se situací v ČR.<br>
Literární kritika. Přehled médií zaměřujících se na informování o literatuře a její kritické hodnocení – v porovnání se situací v ČR.<br>
Francouzská poezie dnes. Jak ji známe z českých překladů.<br>
Francouzské drama dnes. Proč se v českých divadlech málo uvádějí hry současných francouzských dramatiků.<br>
Román jako fenomén současné francouzsky psané literatury.<br>
Bestsellery.<br>
Francouzská vs. frankofonní literatura (k manifestu „Pour une littérature-monde“ z roku 2007). Úvod do problematiky překladu děl africké a arabské francouzsky psané literatury.<br>
Francouzsky psaná literatura z pohledu českého čtenáře (okolnosti a souvislosti české recepce; přehled českých nakladatelství zaměřených na vydávání překladů z fr. psané literatury; portréty významných překladatelů) <br>
Kritické kauzy posledních let.<br>
Komiks v prostředí francouzského jazyka, problematika českého překladu a recepce.<br>
Prezentace individuální četby studentů spojená s kritickou diskusí (písemná forma s vyžitím elektronických nástrojů komunikace – sdílené a komentované soubory, webové prezentace).<br>

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html