SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Master´s Thesis Tutorial - AMPFPV002
Title: Diplomový seminář
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
PhDr. Šárka Belisová
Interchangeability : AMPF60010
Is interchangeable with: AMPF60010
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (24.09.2020)
Náplň semináře vychází z diplomových prací studentů a jejich zaměření (teoretické, teoreticko-empirické a aplikační) a navazuje na poznatky získané v předmětu Metody výzkumné práce, Teorie překladu I, II a Translatologická analýza. Výuka probíhá formou prezentací rozpracovaných diplomových prací a individuálních konzultací s vedoucím práce.
Seminář je zaměřen na teoretickou a praktickou podporu studentů/studentek při vypracování diplomové práce. Provádí je od výběru tématu (překládaného textu) přes pravidla zpracování zadání a upozornění na všechny požadované náležitosti práce, dále formou konzultací nad vybranou problematikou vznikající práce.
Seminář probíhá individuálně formou konzultací - prezenčně nebo distančně.
Na konkrétním průběhu konzultací se vyučující domluví s každým studentem individuálně.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (19.09.2021)

Alespoň tři konzultace. Zpracovaná kapitola / rozšířené teze diplomové práce (rozsah cca 30 s.).

Literature - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: 2002.

Literatura předmětu Metody výzkumné práce k tematické oblasti diplomové práce.

Literatura zadaná k jednotlivým diplomovým pracím.

Normy ČSN.

http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html