SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Czech Translations of Literature in French I - AMPF00008
Title: La littérature francophone dans les traductions tchèques I
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Šárka Belisová
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (10.01.2022)

Cílem je studium vybraných děl starší, ale zejména moderní francouzské literatury se zaměřením na specifiku recepce francouzsky psané literatury v českém kulturním prostředí.<br>
Studium stěžejních děl se neomezuje na literárně historický pohled, ale zejména v seminářích je rozšířeno o translatologický rozbor vybraných úryvků (analýza originálu a překladu, srovnání více existujících překladů), což umožňuje zaměřit se i na komentování přístupu jednotlivých překladatelů k daným textům či roli překladatele jako zprostředkovatele cizí kultury, případně také na sledování vlivu francouzské literatury na českou literaturu a kulturu.<br>
V rámci předmětu studenti prezentují i vlastní analýzy vybraných děl. Prokážou schopnost aplikace získaných poznatků a dovedností, samostatného přístupu k bádání, odborné argumentace a kritického úsudku.<br>

Podmínky atestace:aktivní účast ve výuce, vypracování referátu, seminární práce
Literature - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

AUBERT, N. - WANLIN, N. Histoire de la poésie XIXe–XXe siècles. Paris: PUF, 2014.

BARTHES, Roland. Kritika a pravda. Praha: Dauphin, 1997.

BERMAN, Antoine. La traduction et la lettre ou l´auberge du lointain. Paris: Seuil, 1999.

ČECH, P. Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu (1945-1953). Brno: Masarykova univerzita, 2011.

ČERNÝ, Václav. Tvorba a osobnost I a II. Praha: Odeon, 1993.

ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Praha: Univerzita Karlova, 1992.

DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2004.

DRSKOVÁ, K. České překlady francouzské literatury (1960–1969). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011.

DUCHESNE, Alain - LEGUAY, Thierry. Petite fabrique de la littérature. Paris: Magnard, 1999.

GAUVIN, Lise. La Fabrique de la langue. Paris: Seuil, 2004.

HRALA, M., kolektiv. Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: Karolinum, 2002.

CHARTIER, Pierre. Introduction aux grandes théories du roman. Paris: Bordas, 1990.

KYLOUŠEK, Petr (ed.). Znak, struktura, vyprávění. Brno: Host, 2002.

LAGARDE, André. Francouzská literatura 19. století. Praha: Garamond, 2008.

LECHERBONNIER, Bernard (et al). Littérature. Textes et documents. XXe siècle. Paris: Nathan, 1989.

LEPAPE, Pierre. Le Pays de la Littérature : des Serments de Strasbourg à l´enterrement de Sartre. Paris: Seuil, 2003.

NATUREL, Mireille. Pour la littérature, de l´extrait à l´œuvre. Paris: Clé international, 1995.

PATILLON, Michel. Précis d´analyse littéraire. Paris: Nathan, 1997.

PECHAR, Jiří. Interpretace a analýza literárního díla. Praha: Filosofia, 2002.

PECHAR, Jiří. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia, 2002.

PLASSARD, Freddie. Lire pour traduire. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2007.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (18.09.2020)


1) Tradice českého překladu francouzské literatury: Zpěvy sladké Francie, F. Villon.
2) Tradice českého překladu francouzské literatury: Rabelais.
3) Tradice českého překladu francouzské literatury: filozofické texty – Montaigne, Pascal, Voltaire, Rousseau, Diderot.
4) Tradice českého překladu francouzské literatury: francouzské divadlo – Corneille, Molière.
5) Literární dílo v postmoderní době (Choderlos de Laclos: Nebezpečné známosti).
6) G. Flaubert, Stendhal, H. de Balzac, É. Zola z hlediska českého překladu.
7) Ch. Baudelaire, J.-A. Rimbaud, P. Verlaine z hlediska českého překladu.
8) P. Bourget, A. Gide z hlediska českého překladu.
9) A. Jarry a E. de Rostand z hlediska českého překladu.
10) Symbolismus v poezii a dramatu.
11) G. Apollinaire, dada, surrealismus – ve francouzské a v české kultuře.
12) Individuální prezentace četby studentů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html