SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Non-literary Translation and Editing (FR-CS-FR) - AMPF00005
Title: Neliterární překlad a redakce (FR-CS-FR)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Šárka Belisová
Interchangeability : AMPF60005
Is interchangeable with: AMPF60005
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (17.02.2022)
Jednosemestrální předmět překladu náročných publicistických textů oběma směry. Žánrově jsou zastoupeny rovněž veřejné projevy, politické zpravodajství a esejistika, a dále obsahově náročné texty společenskovědní. Další rozvoj překladatelské kompetence je doplněn osvojováním znalostí a dovedností v oblasti technik redakce, korektur, krácení a sumarizace textu pro tiskové agentury. V návaznosti na předchozí předměty má student zvládnout odborný posudek kvality neliterárního překladu. Rozvíjí se i tvůrčí přístup k překladu, kritické schopnosti a schopnost obhájit překladatelská řešení v komunikaci s odborným i laickým publikem jako součásti profesionálního jednání. Cílem je především zvládnutí náročných překladatelských dovedností a základů redakční práce (práce s hotovým překladem a jeho uvádění do publikovatelné podoby, redaktorova práva a jeho meze).<br>
Podmínky atestace: aktivní účast ve výuce, odevzdávání překladů ke kontrole, úspěšné složení zkoušky
Literature - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

ADAM, J.-M. – BONHOMM,E M. L´Argumentation publicitaire. Paris: 1997 (rééd. 2004).

AMOSSY, R. Stéréotypes et Clichés – Langue, Discours, Société. Paris 2007.

BARTOŠEK, J. Jazyk současné české politiky. Olomouc: 1993.

CARPENTIER-REIFOVÁ, I. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 2011.

CHILTON, P. Analyzing political discourse. London: 2003.

CHEVEIGNÉ, de S. – VÉRON, E. La Science sous la plume des journalistes. La Recherche 263, vol. 25, 1994.

CHARAUDEAU, P. Grammaire du Sens et de l´Expression. Paris: 1992.

CRHA, I. – KŘÍŽEK, Z. Jak psát reklamní text. Praha: 2003.

DUCROS, F. Au sujet de la rétorique. Montpellier: 1970.

Gregor, M. Politický a ekonomický slang. Praha: 2005.

GUIDÈRE, M. Publicité et traduction. Montréal: 2000.

JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha: 2003.

KOELENBERG, J. Les techniques du style: Vocabulaire, figures de rhétorique, syntaxe, rythme. Paris: 2008.

KRAUS, J. Rétorika a řečová kultura. Praha: 2004.

KRAUS, J. Rétorika v evropské kultuře. Praha: 1998.

La presse (ideologies et sociétés). Paris: 1997.

LEDERER, M. La traduction aujourd´hui. Hachette. Paris: 1994.

LEDERER, M. – ISRAËL, F. La théorie interprétative de la traduction 1. Genèse et développement. Paris: Caen, 2005.

Lederer, M. – Israël, F. La théorie interprétative de la traduction 2. Convergences mises en perspective. Paris: Caen, 2005.

LOTKO, E. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: 2004.

MUCCHIELLI, A. L´art d´influencer. Paris: 2000.

OSVALDOVÁ, B. - TEJKALOVÁ, A. Žurnalistika v informační společnosti. Digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: 2010.

SGALL, P. – PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: 2004.

ŠANDEROVÁ, J. – MILTOVÁ, A. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: 2005.

VERNIER, F. L´Ecriture et les textes. Paris: 1994.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html